Tag archieven: transitie

Transition Town Treffen in Boxtel (Nederland) – 30-31/01/2016

Lokale kracht van een mondiale beweging

Op 30 en 31 januari 2016 organiseert Transition Towns Nederland voor de zevende keer het landelijk TT Treffen in Noord-Brabant. Boxtel (50 km van de Belgische grens) is nog steeds gekend door De Kleine Aarde.

“Er broeit bij iedereen wel wat. Het kan niet meer verder op deze doodlopende weg.” We zoeken nieuwe samenwerkingsverbanden tussen initiatieven. Na deze samenkomst heb je een leuk weekend gehad en veel van elkaar opgestoken.

Zaterdag staat in het teken van de lokale initiatieven met workshops over lokaal voedsel, lokaal geld en in actie komen, REconomy, lokale economie, energiecoöperaties, deeleconomie, auto delen, klimaatkunst, gemeenschapsvorming, communities. We sluiten de dag af met een potluck diner en een feest met live muziek.

Zondag gaan we netwerken met andere organisaties, IVN, lokale groepen van Milieudefensie en iedereen die wil meedoen en opkomen voor milieu en transitie. We kijken o.m. terug op de klimaatconferentie in Parijs en kijken samen hoe het verder kan. Tussendoor zullen er workshops zijn rond fossil free en transitie.

TransitionTownsTreffen2016Samen organiseren
We willen zo veel mogelijk gebruik maken van het zelforganiserende vermogen en co-creatie die ontstaat tussen de deelnemers. Mail met al je vragen en suggesties naar Inge Kouw via info@transitiestadeindhoven.nl.

Terugblikken
Nog even lezen hoe het Treffen 2015 verliep, volg dan deze link voor een verslag of bekijk het filmpje dat we toen maakten.

Nieuws over het treffen, invulling van het programma en veel meer vindt u hier: transitiontowns.nl/treffen2016/

Schrijf nu in!
NB deel deze uitnodiging met (on)bekenden, vrienden en familie die bij de transitie betrokken zijn.

Transitie & Burgemeestersconvenant

Breekijzer naar/voor lokale politiek , milieubeleid & inspraak
Transitie betekent overgang. Een verandering van de ene situatie naar een andere. Bijvoorbeeld van burgeroorlog of onderdrukking naar een rechtsstaat, of van het gebruik van fossiele brandstof naar duurzame energie.
Het gaat om diepgaande en structurele veranderingen die een grote impact op de samenleving hebben. (Als het bruusk gebeurt, spreken we zelfs van een revolutie, vaak gewelddadig en/of door externe factoren opgedrongen.)
De Britse permacultuur-activist Rob Hopkins startte in 2005 in zijn woonplaats Totnes (Devon, Engeland) het eerste Transition-Towninitiatief. Hij publiceerde in 2008 een handboek (The Transition Handbook, from oil dependency to local resilience) waarin hij zijn ideeën voor het positief veranderen van gemeenschappen heeft uitgewerkt. In mei 2009 verscheen een Nederlandse vertaling. Het idee verspreide zich over de hele westerse wereld (en dus ook over de Lage Landen).
Een Transitiestad is een lokale gemeenschap (stad, dorp of wijk) die zelf aan de slag gaat om haar manier van wonen, werken en leven duurzamer te maken. Belangrijke drijfveren daarbij zijn de klimaatverandering en het opraken van fossiele brandstoffen. Om voorbereid te zijn op een post-aardolietijdperk moeten zij nu al hun energieverbruik verminderen, voedsel in de buurt verbouwen, energie zo duurzaam mogelijk opwekken, hun gezondheidszorg zo veel mogelijk lokaal organiseren en ook het onderwijs richten op zelfvoorziening.
Na de goedkeuring in 2008 van het klimaat- en energiepakket van de EU lanceerde de Europese Commissie het Burgemeestersconvenant om de inspanningen van lokale overheden bij de uitvoering van duurzaam energiebeleid te onderschrijven en ondersteunen.
Het Burgemeestersconvenant is de Europese beweging van lokale en regionale overheden die vrijwillig toezeggen de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen. De ondertekenaars willen de 20% CO2 reductiedoelstelling van de Europese Unie tegen 2020 behalen en overtreffen.
Ze stellen een ‘Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies’ op, binnen een jaar na hun ondertekening, en dienen een Actieplan voor Duurzame Energie in, met hun belangrijkste voorgenomen acties.
Dit actieplan wordt goedgekeurd door de gemeenteraad en omschrijft alle activiteiten en maatregelen, met bijbehorende termijnen en toegewezen verantwoordelijkheden.
De resultaten van de acties gaan verder dan energiebesparing:
creëren van vast en geschoold werk dat niet onderhevig is aan delokalisatie;
gezonder milieu en kwaliteit van het leven;
versterkt economisch concurrentievermogen en
grotere energieonafhankelijkheid.
De  ondertekenaars verbinden zich er ook toe:
    Ervaring en know-how met andere lokale overheden te delen;
    Lokale Energiedagen te organiseren om burgers bewuster te maken van duurzame ontwikkeling en energie-efficiëntie;
Al 6.165 dorpjes, steden en gebieden doen mee (2014).
Voor wie actie rond milieu, duurzaamheid, hernieuwbare energie ed. wil voeren biedt het Burgemeestersconvenant veel en sterke mogelijkheden. (Haal de ‘meester’ er maar een beetje uit.)
Een ideale kans om een transistiegroep op te richten, of gelijkgezinden te vinden, of mensen en verenigingen met dezelfde bekommernis samen te brengen. (Co-housing, Repair-café, volkstuin, geefwinkel,vegetariërs, duurzame bouwers…) En een rechtstreekse opening naar de locale overheid, die graag vrijwillige inbreng en medewerking krijgt voor haar Lokale energiedagen.
Het zou zonde zijn als bewuste burgers deze kans niet zouden aangrijpen om het lokale beleid mee te sturen in de goede richting. Een mooie gelegenheid om geestesgenoten te vinden, en eventueel je eigen transitie groep (mee) op te zetten. Informeer eens bij de milieudienst, en maak voor jezelf de transitie van ‘geïnteresseerd’ en ‘belangrijk’, > naar >  ‘actie’ en  ‘ík doé iets’.

Vreucht van eigen bodem

Je hoeft geen eigen tuin te hebben om verse groenten te eten. Je vindt ze net om de hoek. Fruit, en zuivel ook. Kakelvers. Gewoon gaan halen, of iets afspreken met een voedselteam.
De vruchten en vreugde van de oogst worden op zondag 16 november 2014, midden in ‘De week van de Smaak’ gezellig vermengd tot vreucht. ‘Tuinen in Transitie’ nodigde hiervoor in samenwerking met Voedselteams en VELT (Vereniging van Ecologische Leef en Teeltwijze) een 20-tal standhouders uit Haspengouw uit.
Steeds meer mensen kiezen er voor om gezonde voeding in hun eigen buurt, rechtstreeks van de boer te kopen. Dat is precies wat Voedselteams samen doen. Vooral dagelijkse en biologische groenten, fruit en zuivel vinden ze bij betrouwbare lokale producenten die ze persoonlijk kennen . De teelt gebeurt duurzaam, zonder pesticiden. De prijs is eerlijk, zonder kosten voor veel overbodige verpakking, vervuilend transport of dure tussenhandel. Daarom wordt het principe ook ‘korte keten’ genoemd, van het veld zó op je bord. Liever lekker lokaal.
Niet het uitzicht is belangrijk, wel de inhoud. Dealernormen als mooi recht, glad en glanzend en egaal van kleur, ruimen plaats voor goed, gezond, gezellig. Een beetje krom en scheef, of wat vlekjes: dat nemen we er graag bij. Liever dan pesticiden, herbiciden, fungiciden en bewaarmiddelen.
Vaak gaat het om gemeenschapsondersteunde landbouw (of CSA, Community Supported Agriculture), harmonisch voor mens en natuur, met een goed doordachte teeltwisseling en veel aandacht voor randfactoren zoals bodemleven en bijen. Klant en boer werken samen, vaak ook voor de oogst.
Kennismaken kan dus op zondag 16 november. 
Er zijn op die namiddag ook meerdere introductiesessie  van Yoga voor kids, een speakerscorner en muzikale optredens.
Danielle Houbrechts geeft een workshop ‘sleedoorn- en rozenbottelstroop maken’.
Op het geefpleintje kan je overschot van oogst, zaad, plantgoed en tuinmateriaal delen.
De keuken van De Bottelarij serveert gerechten met lokale producten. 
Voor een fair trade ontbijt (15€) kan je er al terecht van 10 tot 12 uur. Schrijf best vooraf even in bij De Bottelarij.
En voor uitwendige warmte zijn er vuurkorven en tuinkachels. Je mag gerust zelf ook een stuk brandhout meebrengen. Of twee. Of drie..
Het evenement gaat door in het rustieke kader van De bottelarij. Het historische dorpsplein met de oude kerk is sinds 2004 beschermd als dorpsgezicht. De voormalige Sint-Rochusbrouwerij Hayen bestaat uit een herenhuis en het brouwerijgebouw dat stamt van 1891. De brouwerij zelf bestond al in 1844 en bleef in dienst tot in 1936.
Het deels gerenoveerde pand herbergt nu een cultuurcafé, seminarieruimte, streekrestaurant…
Het is nu ook een centrum met veel Aksi rond kunst, cultuur en toerisme.
Ulbeek (‘(he)u(ve)l bij de beek’ ligt bij Wellen, 10 km onder Hasselt. De regio was vroeger gekend voor zijn bokkenrijders. (De modernere troepen uit de buurt noemen zich de Patton Drivers.)
Het bier dat er gebrouwen werd heette ook de Bock, net als de drijvende kracht achter de huidige uitbating. Maar dat zal wel toeval zijn?
Alle seizoensgroenten, biobier , compost, confituur,filmpjes, fruit, fruitsap, geitenkaas, groenten, honing, kruiden, perenlikeur , pompoenfrieten, proevertjes, projectiekamer, stroop, tuingereedschap, vlees, vuurkorven, water, wijn, yoga voor kids.
 
Afsluiten gebeurt rond 20u15 met een optreden van de eighties-band   “Salk “
De inkom is helemaal gratis voor iedereen met een goed humeur. Er staat wel een grote collectebus bij de ingang die graag en vrijblijvend uw bijdrage ontvangt om dit initiatief mee mogelijk te maken.
Heb je de smaak te pakken?
Kom eens kennis maken met het (h)eerlijke en goede leven.
Verse groe(n)ten, en tot vreucht!