Tag archieven: onrecht

Geflitst = 0,0 € !

Snelheidsduiveltrucs
Ik vloek als het me weer eens overkomt. 75 gereden waar maar 50 mocht. Doeme! Maar weer betalen. Eigenlijk idioot, want het kan anders. Een bloemlezing van recente tips en trucs.
Agenten achtervolgden op de A19 in de Westhoek een snelle jongen. Ze moesten hiervoor 234 km/u rijden. Dat schroefden ze terug tot 217 km/u, rekening houdend met de foutenmarge. Aan die snelheid konden ze dezelfde afstand bewaren. De politiewagen moest een kalibratietest ondergaan die de advocaat van de hardrijder in twijfel trok. De politierechter vond ook dat de snelheid niet kon bewezen worden, en de hardrijder werd vrijgesproken.
De rechter in Veurne heeft in beroep zakenman Tino G. uit Anzegem vrijgesproken. Hij reed 92 in de bebouwde kom in Noordschote bij Lo-Reninge. (Op een bijhorende foto zie je wat sprieten gras voor de onderkant van het bord, dat wel vrij laag staat.)
Geflitst aan 172 km/u (Bergen). PV naar de leasingfirma om identiteit van de bestuurder te achterhalen. Daardoor kreeg die het pv niet binnen de veertien dagen, zoals officieel bepaald, en sprak de rechter in beroep hem vrij.
De 34-jarige Dave J. uit Maasmechelen reed op 29 juli 2010 met een gemiddelde snelheid van 66 kilometer per uur door de dorpskern van Oud-Turnhout. Hij deed 1 minuut en 44 seconden over 1.926,5 meter. De gemiddelde snelheid op de trajectcontrole werd later gecorrigeerd tot 60 per uur.
Vrijspraak omdat het wettelijk kader voor trajectcontrole van politiezone Turnhout nog ontbreekt. (de camera’s nog niet gehomologeerd zijn).
Snelheidsduivel vrijgesproken omdat handleiding van de radar in het nNederlands was …
De agente was wel opgeleid om te flitsen, maar niet met dat specifieke toestel : Waalse snelheidsduivel vrijgesproken.
In Kortrijk met 90 kilometer per uur in de bebouwde kom geflitst, maar vrijuit omdat het verkeersbord, aangereden door een vrachtwagen, scheef stond. Onleesbaar, oordeelde de rechter.
Snelheidsduivel vrijuit, want frontaal geflitst
Veroordeling van PS-senator Hassan Bousetta ongedaan gemaakt. In 2012 in Luik een rood licht genegeerd. Er was nl. nooit een vraag gesteld tot opheffing van zijn immuniteit .
Politierechter te Leuven heeft autobestuurders vrijgesproken die door het rood reden. Er waren daar ook rode en groene pijlen om af te slaan. Volgens de rechter maken dergelijke lichten het kruispunt verwarrend.
Vijf jaar rijverbod na 34e veroordeling. Een 30-jarige man uit Herent is in Leuven veroordeeld tot 5 jaar rijverbod en 2.400,- euro boete. De veelpleger had op 19 juli 2013 zijn rijbewijs niet ingeleverd.
en bij de griffie van de Leuvense politierechtbank zoals van hem werd geëist.
Een 49-jarige wegpiraat uit Roeselare heeft beroep aangetekend tegen het levenslang rijverbod na zijn twintigste (!) verschijning voor de politierechter in Ieper. (Wat wil ie dan? Korting? Gelukwensen?  Een taart met kaarsjes?)
De bestuurder van de flitswagen die  149 kilometer per uur reed op de E313 in Bassenge, tussen Luik en Tongeren waar maar 90 was toegelaten, wordt niet vervolgd. Bij wegenwerken vertraagt hij tot 139 km/u, dat is 49 km/u te snel. De agent wordt niet vervolgd, zo besliste het parket.
Er drie automobilisten vrijgesproken die te snel reden in een zone 30. Volgens de politierechter waren de verkeersborden die de zone 30 aangaven te klein.
Een bestuurder die geflitst werd aan 97 per uur reed waar 50 toegelaten was, is vrijgesproken. De mobiele radar stond voor het verkeersbord dat 50 per uur aangaf. ‘De rechtbank acht niet voldoende bewezen dat, hoewel hij voor het bord met een snelheid van 97 per uur reed, ook voorbij het bord nog te snel gereden zou hebben’
De 25-jarige Salvatore S. uit Florenne reed op 28 augustus 2010 op de snelweg in Hoeselt 189 per uur en werd veroordeeld werd tot een boete van 330 euro plus 207 euro bijkomende kosten. Hij tekende verzet aan. Dat kostte nog eens 35 euro. In hoger beroep waren de feiten intussen verjaard waardoor de strafvordering vervalt en de kosten van de procedures ten laste van de Belgische staat zijn.
Jan Engelaar a.k.a. dj Jean werd op de Zeeweg in Bloemendaal aan de kant gezet ,hij reed  144 in plaats van 80. Hij mocht rijbewijs en Ferrari inleveren. Maar het bleek niet duidelijk hoe de snelheid was gemeten is en daarom was er geen grond voor de snelheidsovertreding. Vrijgesproken en rijbewijs en auto ook alweer teruggekregen. 
Gumballer rijdt 232 km per uur op de E40 bij Middelkerke, wordt vrijgesproken  dankzij een procedurefoutje.
Politierechtbank van Bergen heeft een 26-jarige automobilist vrijgesproken die op de A7-autosnelweg ter hoogte van Maisières tegen 213 km/u geflitst werd.
Het gebruikte flitstoestel was niet meer recent geijkt, aldus advocaat Christophe Redko.
De automobilist zat aan het stuur van de BMW van zijn vader toen hij op 18 mei 2009 omstreeks 0.25 uur gecontroleerd werd door een anoniem voertuig van de federale politie verkeerspost Bergen.
De politierechter oordeelde echter dat het toestel aan boord van het politievoertuig niet meer gebruikt kon worden omdat de geldigheidstermijn verstreken was.
Volgens het Koninklijk Besluit van 1975 moet elke radar om de twee jaar opnieuw geijkt worden. Bij het bewuste toestel dateerde de vorige controle van 24 maanden en 8 dagen geleden. De politierechter van Bergen oordeelde daarom dat het verkregen bewijs ongeldig was.
Een motorrijder was agenten met een flitspistool te snel af. De agenten zagen enkel een flits tegen 273,5 kilometer per uur voorbij razen.
Ik denk dat sommige advocaten heeel duur moeten zijn. Om rechters te kunnen betalen.
Het gerecht wordt bereidt door een meester. Kok.
Wetten zijn er zo schandelijk overdadig veel dat niemand ze kan kennen.
Objectiverende beschrijvingen en procedures zouden niet mogen misbruikt worden om primerende inhoud en bedoeling te omzeilen.
Een rechter hoort het recht te hebben om recht te spreken. In alle redelijkheid.
Hij moet dat wel kunnen verantwoorden en rechtvaardigen.
Een raadsman zou zich niet mogen laten (om)kopen om die redelijkheid op een onredelijke manier te verkrachten. Hebben die gozers geen beroepseer?
Het gaat niet om recht(vaardigheid), maar om geld.
Shame on you, dure befdragers.
Zouden politici en rechters, politie.. echt nog denken dat wij nog vertrouwen hebben in de rechtspraak.

Cocaïno (ge)recht

Dure meesterkoks maken gerecht krom.
Rechtvaardig lijkende acties worden soms als onrecht gepresenteerd.
Criminele feiten worden niet als dusdanig behandeld omdat relaties, geld en verjaringsprocedures verijdelen dat recht geschiedt.
Recht kan je krom trekken met (veel) geld.
Als de politie na een achtervolging een wetsovertreder snapt zou je dat ongeldig kunnen laten verklaren omdat de politie te hard reed.
Een bewoner die een inbreker het huis uitmept is een crimineel.
Idem voor een juwelier die zijn zaak gewapend verdedigt.
Ken je dat soort onrechtvaardig lijkende voorvallen die je maag doen omkeren?
Zoveel te groter de zaak, zoveel te duurder de advocaat. En zoveel te erger er een loopje wordt genomen met recht en waarheid. Quasi onschendbare klerikalen, politiekers en hoogwaardigheidsbekleder, frauduleuze falingen en door een psycho-dinges ontoerekeningsvatbaar verklaarde killers passeren geregeld de revue.
Maar ook topcriminelen hebben geld. En daarvoor buigen gehaaide advocaten. Geboefte kan zich met geld dat ze putten uit illegale activiteiten de beste advocaten permitteren.  Advocaten worden bv betaald met drugsgeld. En dat weten ze. (Ook al wordt dat gecamoufleerd door een ‘goed draaiend koerierbedrijf’ waar niemand iets over terugvindt, maar dat wel dagelijks 1500 ‘pakjes’ aflevert. Jaja, een bloeiende sector voorwaar.)
Hun pleidooien gaan niet over de begane misdaad, maar over de administratie van de recherche, over de procedures en de kleine lettertjes daarin.  De fouten (die ze zoéken) in processen en werkwijzen staan niet in verhouding tot de criminaliteit waarover het gaat. Ze worden dus uitgevlooid en gebruikt als onacceptabel excuus om misdadigers vrij te pleiten, niet op basis van hun daden of de waarheid, maar door fouten in de rand van het onderzoek. Er is geen evenredigheid of evenwicht tussen de regels waarmee criminelen bejegend worden en het kommaneuken op die  voor politie en gerecht worden gebruikt. De weegschaal van vrouwe Justitie wordt door bankbiljetten met een geurtje uit balans gebracht.
Het is bovendien een vrije keuze van de advocaten om voor geld misdaad vrij te pleiten. En zich daardoor met misdaadgeld te verrijken. Op het ogenblik dat ze gevraagd worden om te pleiten, en ze hierop JA antwoorden, hebben ze het dossier nog niet bestudeerd en deze fouten nog niet ontdekt. Ze kiezen dus éérst voor het geld. Daarna zoeken ze fouten. Niét de waarheid of rechtvaardigheid. Dat is duidelijk ondergeschikt. Want over de criminele fouten wordt zelfs niet meer gepraat, enkel over fouten van onderzoekers.
Bij wijze van statement en boycot hoop ik dat geen enkele burger, dienst of bedrijf met rechtvaardigheidsgevoel zelfs nog maar (betaald) advies vraagt aan (een van) deze geldwolven.
Gerechtigheid is blijkbaar geen recht, maar een schaars goed, dat je enkel met veel geld kan kopen. En straffen zijn ook met geld weg te wuiven.
Wie is er dan nog verwonderd dat mensen geen vertrouwen meer hebben in het gerecht?
We hebben nog zoveel vertrouwen in rechtspraak dat we steeds vaker het recht in eigen handen nemen. Gestolen wagen en smartphones zelf terug halen, winkeldieven en wegpiraten op sociale media feliciteren enz.
Ons recht is niet meer vaardig.
Veel mislukte advocaten kiezen voor een carrière in de politiek. Dus of de politiek onze rechtspraak ooit rechtvaardig zal rechttrekken is maar zeer de vraag. Soms helpt het als publieke opinie en media hun verontwaardiging uiten. Zoals onlangs bij zinloos geweld in Brugge. De daders waren meteen op vrije voeten, en onderzoek was niet nodig. Beelden en verbolgen reacties op internet maken dat de zaak ‘opnieuw bekeken’ wordt. (Afwachten maar, zeker?)
Wat is er mis met rechtvaardigheid? Die kan toch niet ondergeschikt zijn aan willekeur en geld?
Recht zou gebaseerd moeten zijn op ethiek en waarden, op waarheid, rechtvaardigheid en respect voor gelijkwaardige medemensen.
Dus wat kan je er aan doen…?
I.p.v. achter de tv in slaap te vallen… (De slaap der rechtvaardigen?)
Je laten horen!!