Tag archieven: Sharia

ISlam IS gevaarlijk (4)

Islam is geen godsdienst

De Islam heeft trekken van een sekte. Typische kenmerken volgens wiki:

religionofpeace    lidmaatschap uit vrije keuze, niet door geboorte;
    toelating .. door . erkende en aantoonbare kennis van de leer, ..of een aanbeveling..;
    het karakter is exclusief en gesloten; wie zich niet aan de geldende leer … wordt uitgestoten;
    de sekte beschouwt zich als een elite, begiftigd met een bijzonder inzicht of belast met een bijzondere opdracht;
    er is sprake van een streven naar persoonlijke perfectie;
    er is geen principieel verschil tussen leken en priesters of voorgangers;…
    de sekte staat vijandig of onverschillig tegenover de samenleving en de staat;
    het lidmaatschap is absoluter en omvattender dan dat van een kerkgenootschap;
    er is sprake van een duidelijk herkenbare eigen ideologie;
    overtreders van de regels worden als verraders beschouwd en voor hun overtredingen gestraft of uitgestoten.

gebedLos daarvan gaat de islam niet enkel over religie, en is er dus geen sprake van een scheiding tussen ‘kerk en staat’. Integendeel.

De islam heeft voorschriften voor alle facetten en geledingen van de samenleving. Je kan niet enkel maar ‘geloven’ of het religieuze parcours volgen.

Islam is veel meer dan religie. Islam stuurt

sharia-as-lawKledingvoorschriften (vorm, kleur),
Onderwijs (of het verbod, voor meisje en vrouwen),
Voedsel (halal),
Wetgeving en rechtspraak(met uiteindelijk de Sharia),
wetenschap,
economie,
monetair systeem,
dans,
muziek,
beeldende kunst,
humor,
discriminatie (vrouwen, homo’s, ongelovigen)

ideologieKortom, alles is islam, en de islam is alles. Islam is een levensomvattende ideologie, die alles in functie van haar geloof stelt.

De Koran, en vooral de latere geschriften en de Sharia worden naar eigen inzicht geïnterpreteerd en misbruikt door iedereen die zich er op wil beroepen. Er bestaat geen centrale leiding, interpretatie of verantwoordelijkheid. Na 1.500 jaar is alles geëvolueerd, behalve religieuze boeken.

De acceptabele islam-stroming waarvan we enkel de oppervlakte (willen) zien voert extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, afbraak van de democratie, dans, muziek, humor, vrije meningsuiting mee. De akkers zijn al voorbereid, de zaden al ontkiemd. Voor een monocultuur, die onze leefbare diversiteit dreigt kapot te maken.

Moslims wordt voorgehouden dat ze superieur zijn. Ze minachten anderen. En hebben geen bezwaren of moeite om die te pijnigen en te doden.

Islam wordt gewelddadig gebruikt, tegen alle andersdenkenden (Koerden, e.a.) en tegen overtreders van de eigen regels: afvalligen, anders denkenden (of schrijvenden), ‘overspeligen’, homo’s,…

Mensen die dansen, poezie schrijven, een blog schrijven… riskeren 50 zweepslagen. Of een veelvoud. Zo TRIEST.

Een discussie met een gelovige is vrijwel zinloos. Het gaat nooit om feiten, statistieken of logica. Enkel om wat iemand gelooft. Zelfs de meest onwaarschijnlijke dingen worden dan feiten. Of erger: symbolen.

koranGeen probleem zolang je anderen ook in hún waarde en geloof laat.

Wel een probleem als die verhalen inspireren om je geloof ook aan anderen op te leggen.

Als het daarbij ook nog gaat om meer dan religie, om een systeem dat alle facetten van het (samen)leven reguleert,  dan kan dit allen maar leiden tot discriminatie, suprematie en geweld.

Ik heb het dus wel een beetje gehad met alleen maar lief zijn voor elkaar, en dan bespuwd en geslagen worden.

dominationEn als ik lees wat er in Keulen, en op vele andere plaatsen op Nieuwjaarsnacht 2016 gebeurde, dan geloof ik niet dat dit ‘toevallig’ door honderden kerels op diverse plaatsen op hetzelfde ogenblik wordt gedaan. Dat kan alleen maar aangestuurd zijn.

Maar onze eerste reactie is weer: de schuld op óns nemen verdorie!
Houd mannen maar op armlengte afstand.
Hoe idioot en goedgelovig zijn Westerlingen?

Praat er met je buren en vrienden over, en zowat iedereen in de straat heeft diezelfde perceptie. Maar het blijft bon ton om tolerant te zijn, inzamelingen te houden, alles te accepteren en het Paard van Troje te versterken.

Een vreemde vorm van intellectuele zelfmoord die we aan onze kleinkinderen opleggen.

ISlam IS gevaarlijk
(1) Strategische geplande hegemonie(*)
(2) Interne en externe islamisering i.p.v integratie
(3) Discriminatie en gettovorming
(4) Islam is geen godsdienst
(5) Niet alle moslims zijn gevaarlijk
(6) Demografisch democratische overheersing

ISlam IS gevaarlijk (3)

Discriminatie en gettovorming

Er waren amper tot geen vrouwen op deze congressen. Ze hebben wel een keer zelf een samenkomst uitsluitend voor vrouwen georganiseerd. Dat was een moeilijke en vreemde ervaring. Enerzijds omdat er maar ééntje Nederlands sprak. En ik dus 95% van hun overleg niet kon volgen. Alleen maar kon afwachten welke de besluiten waren.

vrouwenbegroetenAnderzijds omdat me door de Nederlands sprekende dame werd duidelijk gemaakt dat ik haar wel een hand mocht geven en aanspreken, maar dat de andere dames dat absoluut niet zouden appreciëren. Het was ongebruikelijk om een vreemde man aan te raken. Of –zoals ik zou merken- zelfs maar aan te kijken. Bij het afscheid gingen ze zedig met hun rug naar me toe naar de muur staan kijken. Behoorlijk onbeleefd vond ik dat. Maar ja, klant is koning…

marriageWe hadden ooit een fantastische Turkse ploegbaas. Zelfstandig, vrolijk en onafhankelijk. Maar ik zag de sterke, zelfstandige en goed geïntegreerde ploegleidster wel veranderen en minder kritisch worden onder druk van familie en geloofsgenoten. En na enkele jaren kwam ze van haar vakantie in Turkije terug. Getrouwd. Met een man die ze amper kende. Niet echt mocht. Maar nu wel mocht onderhouden. En zonen schenken.

Het laatste Suikerfeest dat ik bij haar meemaakte is al jaren geleden. Ik heb geen idee hoe het haar verder is vergaan. Maar het was een pijnlijke, onterende en spijtige verslechtering van haar situatie.

turkijeErdogan was een van uitgenodigde en aangekondigde sprekers. Ik dacht in 1998.

Er is toen wekenlang heibel en onzekerheid geweest. Omwille van zijn extreem rechtse ideeën mocht hij eerst België niet in. Persona non grata. Ongewenst. Uiteindelijk (met verscherpt toezicht) toch toegelaten.

Nu hij als president van Turkije zijn visie met harde en bloedige hand in de praktijk brengt wordt hij echter in Brussel hartelijk en met veel eerbied onthaald. En betaald. In een bij voorbaat mislukte poging om de vluchtelingenstroom af te kopen.

nomederateislamIn Knack, 6/3/16 lees ik “droomt de Turkse sultan en moslimbroeder van het Grote Osmaanse Rijk. … Vooraleer Erdogan de AKP oprichtte was hij burgemeester van Istanbul en leider van de REFAH-partij. Hij wilde de sharia invoeren en verschillende rechten geven aan de bevolkingsgroepen naargelang hun religieuze overtuiging. Geïnstitutionaliseerde discriminatie.

De partij werd in 1998 veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, en uiteindelijk verboden in Turkije, dat toen nog een seculiere staat was in de geest van Kemal Atatürk. Sinds hij in 2003 premier werd islamiseert hij zijn land tot een persoonlijk kalifaat.

Erdogan voert een bloederige burgeroorlog tegen zijn eigen Koerdische bevolking…”

Met Erdogan, met de tijd, lijkt het concept ‘islam’ steeds extremer te worden.

Ik zie en voel de samenleving veranderen.

belgischkalifaatIn Anderlecht waren er wijken waar je beter wegbleef. De politie deed dat ook. Grondgebied dat werd opgegeven.

Uit o.a. Meulenberg blijf je beter weg. De wegcode geldt er niet voor de lokale bevolking. Zich sterk voelende kerels en groepen doen er precies wat ze willen. Dreigen. Terroriseren. Palmen hun terrein in. Stellen hun eigen wetten.

We laten het gebeuren, en blijven verstandig weg. We laten de getto’s speerpunten worden voor criminaliteit en terrorisme.

We tolereren dat de weg bereid wordt voor misdaad en terrorisme.

Want anders krijgen we verwijten. We discrimineren, en zijn racisten.

Terwijl ik het net omgekeerd ervaar:

shariahzij discrimineren, en zijn racisten.

En bij iedere veldslag die ze winnen vinden ze ons, Westerlingen nog meer zwak en inferieur.

En gaan ze nog een stapje verder.

Ik begrijp dat.

Wij hebben daar zelf ook schuld aan.

Evenveel als zij.

We hadden er eerlijk en open over moeten zijn.

En niet alles als “integratie” moeten omschrijven en blijven accepteren.