Tag archieven: geefplein

3de Geefpleintje 19/12/2015 Hasselt

De manier waarop we onze samenleving organiseren is niet goed. Voor veel mensen. Voor de natuur. Voor onze gezondheid. Voor de aarde….
… beseffen steeds meer mensen
omdat we met zijn allen meer en meer geconfronteerd worden met de kwalijke gevolgen.

geefplein2014We zoeken en vinden steeds meer alternatieven. Gewone mensen werken aan verandering van onder uit. Vrijwilligers doen natuurbeheer. LETS ruilt onderling diensten, klussen en hulp. Spullen worden gedeeld. In Hasselt zal het standbeeld van Hendrik van Veldeke op zaterdag 19 december 2015 voor de derde keer getuige zijn van een Geefpleintje. Moesten zijn vingers niet verstijfd zijn door de jaren, hij zou er in zijn eigen Limburgs een hele roman over schrijven.

Kerst- en eindejaar is een goede periode om te geven
Voor de ene een mooie gelegenheid om kasten op te ruimen en eindelijk afstand te doen van de maanden (of jaren!) niet meer gebruikte spullen. En weer wat ruimte te krijgen. Zodat er met het langer worden van de dagen meer licht in huis kan, en minder ballast is.
En een beetje dat Kerstgevoel van geven en delen te krijgen.

geefplein2014_2Voor anderen de ideale kans om nuttige en nodige spullen op de kop te tikken. Speelgoed, een nieuwe outfit, huisraad, geschenken,… het ligt er letterlijk voor het oprapen. Voor iedereen. Het is zeker een goede zaak dat de strooibriefjes ook via armoedeverenigingen verdeeld worden. Op de Facebookpagina kan je ze vinden en afprinten om te verspreiden. (De affiche ook.) (Gelijk even ‘liken’.)

Van 11 tot 15 uur kan iedereen spullen brengen. (Einde: 16 uur. Resterend materiaal gaat naar instellingen, kringwinkels ed.) De spullen die je brengt kan je samen met iemand van de organisatie uitpakken en etaleren. Dit is ook een vorm van ‘kwaliteitscontrole’. Afval en kapotte dingen horen uiteraard niet op het Geefpleintje.

Aan tafel…
geefplein_2014Een gezellige Geeftafel is er ook weer voorzien. Hierop en hierrond wordt er geknabbeld en gekeuveld. Bij de vorige editie was er brood, cake, taart, koeken… Ook bier, water, fruitsap ed. Breng maar mee, en eet maar mee. Warme koffie en soep zijn er in ieder geval ook weer voorzien. Voor een gevulde maag en een warm gevoel…

Dat warm gevoel geef en krijg je ook door de contacten en gesprekken. Het Geefpleintje geeft je de kans om andere mensen met sociale bekommernissen te leren kennen. Hun initiatieven en bezigheden te verkennen en te delen. En misschien zijn dat wel de meest waardevolle dingen die je mee naar huis kan nemen.

(geefpleinAffiche2015uit het blogje van 2014: ‘Voedselbank en Sint-Vincentius krijgen het alsmaar drukker. Volgens recente cijfers zit 30% van onze medeburgers onder de armoedegrens. Vaak gaat het om alleenstaande,  ouderen of single ouders met kinderen. Huisvesting slorpt al snel de helft van het maandbudget op. …  Getuigenissen verhalen steeds weer over de sterke link tussen armoede en eenzaamheid.’ Zou er veel veranderd zijn?)

VanVeldeke zit op eeuwenoude, gerecycleerde stenen aan de Hasseltse kleine ring (kruising Minderbroedersstraat, omgeving kanaalkom, Molenpoort). Als je toch een dagje gaat shoppen in Hasselt, kom dan zeker een kijken. En iets drinken. Met de winter in ’t land zeker een goed idee om je binnenkant wat te verwarmen.

Geef jezelf. en een ander… een goed gevoel.

Geefplein, teken des tijds?

Gratis geven geeft gegarandeerd geen geweldig goed gevoel.
Door één G te schrappen is de alliteratie niet meer perfect. Maar de inhoud dan weer wel.
Sinds een jaar duiken er meer en meer initiatieven op waarbij mensen spullen gratis weggeven. Soms eenmalig op een geefplein, geeffestival of geefmarkt, maar ook op regelmatige basis in geefwinkels, geefcentra  en geefkasten.
Recent vulde Stef Mintiens van de Herbatheek als gulle Gentenaar een koelkast met soep voor wie ze wil. De inhoud van zijn Free Go vindt gegarandeerd gretig gegadigden.
Enkel wijken hebben ook al Geefgevels georganiseerd. De deelnemers zetten op afgesproken momenten bruikbare spullen op de vensterbank. Je kan dan gaan buurten en door de wijk wandelen, en meenemen wat je bevalt.
Begin 2014 zetten Max Pazak & Kayli Levitan in Zuid-Afrika een Street Store op waarbij daklozen gratis konden winkelen in de spullen die anderen naar dit pop up evenement brachten. Ondertussen slaat het concept ook wereldwijd aan, en wordt het ook al eens uitgebreid met bv de diensten van een kapper. Hun inspiratie delen ze op http://thestreetstore.org/
In de zomer van 2013 was Patsy Van der Parre de drijvende kracht achter de geefkast in Antwerpen, van waaruit ze initiatieven over het hele land heeft geïnspireerd. Haar tips om zelf ook in je eigen buurt aan de slag te gaan vind je op https://www.facebook.com/geefkastantwerpen
En heel wat gemeenten en regio’s hebben tegenwoordig een “freecycle” facebookgroep (bv Freecycle Limburg) om niet gebruikte spullen weg te schenken. Voedselbank en Sint-Vincentiuskrijgen het alsmaar drukker. Volgens recente cijfers zit 30% van onze medeburgers onder de armoedegrens. Vaak gaat het om alleenstaande,  ouderen of single ouders met kinderen. Huisvesting slorpt al snel de helft van het maandbudget op. Van de meesten merken we het niet. Daarvoor zijn mensen vaak te trots, of te beschaamd.  Getuigenissen verhalen steeds weer over de sterke link tussen armoede en eenzaamheid. Met een beetje hulp en respect voor elkaar kan er al veel verbeteren.
Misschien is dit onderdeel van een veranderende mentaliteit, waarbij “ik zorg voor mezelf” langzaamaan omkantelt naar “wij zorgen samen voor ons of iedereen”?
Misschien beseffen dat we veel te veel hebben en bijhouden, terwijl anderen dit soms echt  nodig hebben. Sinds de jaren ’70 worden, ook in de dienstverlening en de politiek, burgers gezien en behandeld als klanten. Zouden we stilaan elkaar terug als mensen gaan zien?
30 november, kort voor Sinterklaas en de Kerstdagen, gaan er op veel plaatsen in Vlaanderen Geefpleinendoor (volg de links). Aarschot (De Klinker),  Antwerpen (Park Spoor Noord),  Boom (De Schorre),  Brussel ( St Gorikshallen),  Gent – Ledeberg (Standaersite), Gent – Rabot, Genk, Hasselt (Van Veldeke, 20/12), Herentals, (3/12), Herk-de-Stad (Hangaar 77), Heultje, Kalmthout,Leuven, Lier, Lint, Mechelen,  Merksem, Oostende, Puurs, Ranst, Stekene..
De resterende spullen worden ’s avonds meestal opgehaald door de lokale kringwinkel, of gaan na gemaakte afspraken naar tehuizen in binnen- en buitenland.
Waarom zouden mensen hun spullen zomaar gratis weggeven?
Altruïsme (onbaatzuchtige zorg, naastenliefde) en een goed geweten spelen zeker mee. Het feit dat je iemand die het moeilijk heeft gelukkig kan maken met spullen die je toch niet meer gebruikt, geeft een fijn gevoel. En naast die liefdadigheid is er het feit dat je op een rommelmarkt nauwelijks wat zou krijgen voor die spullen.
In Angelsaksische landen is het fenomeen bekend onder benamingen als gift economy, gift culture of gift exchange, het weggeven van goederen (en diensten) zonder geld of vergoeding (of tegendienst) te verwachten. Het wordt er toegepast in “Give-away shops”, “freeshops” of “free stores”.
De anarchistische tegencultuur groep The Diggers gaf vanaf 1960 al het voorbeeld door hun voorraden, drugs, festivalmuziek, voedsel e.d. gratis weg te geven. Ze ijverden hiermee voor een antikapitalistische, geldvrije samenleving.
Tegenwoordig is veel van deze beweging overgenomen en verdergezet door o.m. milieuverenigingen die er een mogelijkheid in zien om afval te beperken en hergebruik te promoten. Codewoorden zijn vaak consumentisme (gezamenlijke inspraak t.a.v. producenten en verdelers) en consuminderen (efficiënter omgaan met grondstoffen en energie). Ook Repair café, Transition towns, Spullen delen e.a. zijn met gelijkaardige initiatieven bezig.
Veel mensen hebben niet veel nodig om zich beter te voelen. Wat spullen die je kan missen. Maar ook een schouderklopje, een duwtje in de rug, een luisterend oor, of gewoon je aanwezigheid.
Maak je er ook even tijd voor?
Het kost je niets.
En het geeft je een goed gevoel.
Kom eens langs…