Tag archieven: islam

Wereldpolitiek in mijn huis

Natuurlijk vind ik het een schande dat dictator Erdogan iedereen met een afwijkende mening zijn job ontneemt (ca. 60.000 momenteel), en meteen ook maar de doodstraf wil invoeren. En vind ik dat democraten daar tegen moeten reageren. En dan komt er via FB een petitie langs….

erdogan1Ik heb er bij stilgestaan. De in eerste instantie amper bewuste innerlijke strijd. De afweging. Ik wil de gang van zaken minstens wel veroordelen en dus tekenen.  Maar in Beringen belagen aanhangers van Erdogan zijn opponenten. Die moeten onderduiken en hebben politiebescherming nodig.  In Beringen BE! En ik ga mijn naam en mailadres onder zo’n petitie zetten? Gevaarlijk! Onverstandig! ZE kunnen me opsporen, lastig vallen, aftroeven…

Toch wel een dilemma. Niemand weet het als ik dit gewoon voorbij laat gaan. Of ik zou zelfs kunnen tekenen zonder mijn gegevens zichtbaar te maken (dat kan je gewoon aanvinken). Of ik zou zelfs leugenachtig stoer gewoon onder de post “getekend’ kunnen schrijven. En verder veilig zijn voor de ongetwijfeld lange arm van Erdogan.

erdogan3Alleen al het feit dat ik in enkele seconden dit soort dingen overweeg toont duidelijk aan hoe macht en repressie werkt, zelfs over een afstand van 1.000den kilometers. Een kleine groep die steeds meer macht neemt. Een grotere groep die daar veiligheidshalve in meegaat en meedoet. En de grootste groep die gewoon probeert buiten schot te blijven. Die zwijgt als overlevingsstrategie. Een optie die de meeste aardbewoners inclusief politici blijkbaar toepassen.

erdogan4Hitler, Lenin, Ceaușescu… ze deden het allemaal precies op dezelfde manier. Met wat terreur, angst en onderdrukking een ideologie misbruiken om hun macht uit te breiden. Wie zou er in Turkije nog iets kritisch durven zeggen? Niemand. Opositie is uitgesloten en uitgeschakeld. En met uitbreiding geldt hetzelfde voor de Turkse kolonies en voorposten in België, Duitsland en elders.

Nee, niet alle Turken zijn slecht. Niet alle moslims zijn slecht. Niet alle Nazi’s waren slecht.
En soms vragen historici zich af: waarom heeft het volk niet of nauwelijks gereageerd?
Ze wisten het niet. (Wir haben es nicht gewusst.)
Ze durfden niet. Dat was ook even mijn twijfel.
Als iedereen voldoende schrik heeft, en gewoon niet reageert, dan zal dit verder blijven escaleren.

erdogan6Persvrijheid? Cartoons? Kritiek? Vrije meningsuiting? “Zuiveringen” bij gerecht, politie, leger, ambtenaren, onderwijs…
Met geld van de ISIS-olie mag Erdogan hier wapens kopen om de Koerden uit te moorden.
Erdogan die in Duitsland een rechtszaak laat aanspannen omdat hij zich beledigd voelt…
Erdogan die zegt “Franse minister van Binnenlandse Zaken moet zich met zijn eigen zaken moeien”…
Erdogan die Turkije in de Europese Gemeenschap wil krijgen. Om ook hier zijn macht uit te breiden.
Zijn er liefhebbers voor een EU zonder Groot-Brittannië, en met Turkije??

erdogan2Als ik zou zwijgen zou ik me wel mede-schuldig voelen aan wat er ongestraft gebeurt en nog zal komen. Ik schaam me om de slappe reacties van onze Vlaamse, Belgische en Europese politici. Ze laten maar gebeuren. Waarom? Dit is nochtans veel ernstiger en bedreigender dan de Brexit. Hoog tijd voor een duidelijke en krachtige Texit!

Hoe erg is het als ik hier in Limburg twijfels en schrik moet hebben om mijn mening te zeggen over iets wat in Turkije gebeurt?!

Voor een petitie tegen dierenmishandeling stel ik me die vragen niet. Voor een petitie tegen mensenmishandeling wel? Uit schrik zelf mishandeld te worden? Onaanvaardbaar!

Dus hierbij een klein begin, voor wie gezond verstand heeft, een beetje ballen, en vooral: democratie, vrijheid van meningsuiting en gelijke rechten belangrijk vindt:
http://www.ipetitions.com/petition/the-purge-of-academic-institutions-in-Turkey

ISlam IS gevaarlijk (6)

Demografisch democratische overheersing

Ik heb over de strategische planning waarmee moslims het Westen inpalmen meermaals  een discussie met ‘gelovigen’ gevoerd. Die verliep grosso modo vaak op dezelfde manier. Eerst wordt er ontkend  dat er dergelijke congressen zouden geweest zijn. Gewoon omdat ze er, heel eerlijk, zelf ook nooit iets van gehoord hebben. Degenen die de moeite doen het te verifiëren proberen daarna de bedoeling en impact te minimaliseren, door te stellen dat het informele bijeenkomsten waren, die geen bevoegdheden hadden. Of de inhoud te reduceren tot een puur zakelijk-economisch gebeuren.

spreadislamOm me dan uiteindelijk gelijk te geven, en uit te lachen.

“Ja, en wat ga je er aan doen? Nog enkele jaren, en we zijn een meerderheid die democratisch alles kan invoeren wat ze wil.”

Demografisch gezien zal het overwicht van de islam alleen maar zeer sterk groeien. Zo zullen alle wijzigingen die moslims willen doorvoeren op termijn gewoon via democratische beslissing kunnen opgelegd worden. Ook vb. de Sharia.

‘Zo’n 400.000 Belgische moslims beleven actief hun geloof, terwijl naar schatting nog maar 200.000 katholieken naar de kerk gaan. Daarmee is de islam de grootste actieve religie van het land geworden. Maar die trend wordt politiek noch maatschappelijk erkend.’ (De Standaard, 19/03/16)

dominate2Paranoïde? Neen. Gewoon de dingen zien en zeggen zoals ze zijn.

Decennia lang subsidieerden we een ideologie die in strijd is met de rechten van de mens, onder het mom van godsdienstvrijheid. Hou toch op!  Al die goddelijke uitspraken waarop ook extremisten zich beroepen zijn door mensen geschreven en geïnterpreteerd. (Zo niet, mag Allah mij persoonlijk zijn visie komen uitleggen.)

aanpassen2050Ze misbruiken onze samenleving om ze over te nemen.

Ze misbruiken vrije meningsuiting om andere meningen te overschreeuwen en te bedreigen.

Ze misbruiken onze tolerantie om hun eigen intolerantie door te voeren.

vekiezingenZe misbruiken onze gastvrijheid om hun gastheren te bedreigen.

Ze misbruiken onze openheid, geduld, gulheid, begrip, respect,…

Extremisme zorgt ervoor dat de tweespalt tussen moslims en niet-moslims verder doorgedreven wordt. Niet integratie is de bedoeling, wel overheersing.

Islam is enggeestig in alle opzichten.

Islam is ondemocratisch, wil en duldt geen democratie. (Vraag maar aan Erdogan.)

Ik begrijp de reactie van mensen die zich bedreigd voelen door de agressie en het verkrachten van onze manier van samenleven zoals blijkt uit filmpjes en getuigenissen uit asielcentra, Keulen…

En nee, je moet ze niet allemaal over dezelfde kam scheren. En zijn ook goeie bij.

Ik begrijp de menslievende burgers die iedere vluchteling willen helpen en er actie voor voeren. Wie hulpbehoevend is, verdient medelijden en steun.

En nee, je moet ze niet allemaal over dezelfde kam scheren. En zijn ook slechte bij.

dominationMaar als je onze kleinkinderen niet de Sharia wil opleggen, wil behoeden van stenigingen, censuur, discriminatie van vrouwen en andersdenkenden dan moet je de islam in zijn allesomvattende vorm bestrijden. Voor het te laat is.

Wij zijn te mak, te verdraagzaam. We verdedigen ons zelfs niet.

Het heeft weinig zin te bidden voor vrede, en kaarsen te branden na een bloedbad. God noch Allah gaan dit voor ons oplossen. Iedereen die zich niet aan universele menselijke waarden houdt en een gevaar is voor anderen moet binnen een gepast wettelijk kader onderschept en uit de maatschappij verwijderd worden.

De Pakistaanse kruidenier en devote moslim Asad Shah (Glasgow) wenste zijn christelijke klanten ‘een vrolijk Pasen’ op Facebook. Het betekende zijn doodvonnis. Hij werd door een ‘gelovige’ afgemaakt met dertig messteken.

Ik heb niets tegen de kruidenier of zijn geloof. Wel tegen de moordenaar en zijn ideologie.

allesgoed

ISlam IS gevaarlijk (5)

Niet alle moslims zijn gevaarlijk

Mensen in moeilijkheden moet je helpen. Vluchtelingen ook.

Van gasten en hulp-krijgers verwacht je dankbaarheid, geen bakken kritiek en eisen.

Problemen moet je oplossen waar ze zijn. Er van gaan lopen is geen oplossing.

Problemen moet je oplossen waar ze zijn. Ze importeren is geen oplossing.

Slechts een kleine minderheid van de moslims is extreem, fundamentalistisch of gevaarlijk. Je mag ze dus niet allemaal over dezelfde kam scheren. Iedereen kent toch wel vriendelijke moslims in de eigen buurt?

Er van uitgaan dat alle moslims goede bedoelingen hebben en vredevol zijn is extreem naïef.

Dat enkel een minderheid fundamentalistisch of extremistisch is, is niet relevant. Luister hoe Brigitte Gabriel het verwoordt.

Vertaling

[Saba Ahmed:]
Assalam o alaikum, vrede aan u allen. Mijn naam is Saba Ahmed. Ik ben een student rechten in de Amerikaanse universiteit. Ik ben hier om u een eenvoudige vraag te stellen. Ik weet dat we de islam en alle moslims als slecht afschilderen, maar er zijn 1,8 miljard aanhangers van de islam. We hebben meer dan 8 miljoen Amerikaanse moslims in dit land en ik zie hen hier niet vertegenwoordigd. Maar mijn vraag is: hoe kunnen we een ideologische oorlog met wapens uitvechten? Hoe kunnen we ooit deze oorlog te beëindigen? De jihadistische ideologie waarover je praat, is een ideologie. Hoe kun je dit ooit winnen als je het niet ideologisch aanpakt?

[Brigitte Gabriel:]
brigittegabrielGeweldige vraag. Ik ben zo blij dat je er bent en ik ben zo blij dat je dat aanbrengt, want het geeft ons een kans om te beantwoorden. Ik vind het ook verbazingwekkend. Sinds het begin van dit panelgesprek, praten we hier over de Benghazi aanval tegen ons volk. Niet één persoon had het over moslims, over hier zijn tegen de islam of het lanceren van een oorlog tegen moslims. Wij zijn u om te bespreken hoe vier Amerikanen zijn omgekomen en wat onze regering doet. We waren hier niet om moslims te bekladden. U was degene die de kwestie over de meeste moslims bracht en niet wij. En omdat je het aanbracht, sta me toe dit uit te werken met mijn antwoord.

gematigdemoslimsEr zijn 1,2 miljard moslims in de wereld van vandaag. Natuurlijk, niet alle van hen zijn radicalen. De meerderheid van hen zijn vreedzame mensen. Het aantal radicalen wordt geschat op 15% tot 25% door alle inlichtingendiensten wereldwijd. Dat laat 75% van hen vreedzame mensen zijn. Maar als je kijkt naar 15% tot 25% van de islamitische bevolking van de wereld, zie je 180 miljoen tot 300 miljoen mensen die zich wijden aan de vernietiging van de westerse beschaving. Dat is zo veel als de Verenigde Staten. Dus waarom zouden we ons zorgen over die radicale 15% tot 25%? Omdat het de radicalen zijn die doden, omdat het de radicalen zijn die onthoofden en bloedbaden aanrichten.

minorityAls je kijkt doorheen de geschiedenis, als je kijkt naar alle lessen van de geschiedenis, waren de meeste Duitsers vredelievend, maar de nazi’s bepaalden de agenda en het  resultaat was dat 60 miljoen mensen stierven, bijna 14 miljoen in concentratiekampen, 6 miljoen waren Joden. De vreedzame meerderheid was irrelevant.

Als je kijkt naar Rusland, de meeste Russen waren ook vredevol. Maar de Russen waren in staat om 20 miljoen mensen te doden. De vreedzame meerderheid was irrelevant. Als je kijkt naar China bijvoorbeeld, de meeste Chinezen waren ook vredig, maar de Chinezen waren in staat om 70 miljoen mensen te doden. De vreedzame meerderheid was irrelevant.

Als je kijkt naar Japan voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog, de meeste Japanners waren ook vredig, maar Japan was in staat om zijn weg over Zuidoost-Azië te banen door het doden van 12-miljoen mensen, meestal gedood met bajonet en schoppen. De vreedzame meerderheid was irrelevant.

Op 11 september in de Verenigde Staten, hadden we 2,3 miljoen Arabische moslims wonen in de Verenigde Staten. Er waren maar 19 kapers, 19 radicalen om Amerika die dag op de knieën te krijgen, het World Trade Center te vernietigen, een aanval op het Pentagon te doen en bijna 3.000 Amerikanen te doden. De vreedzame meerderheid was irrelevant.

Dus voor al onze mogelijkheden en redenen om met ons te praten over gematigde en vreedzame moslims, ik ben blij dat je er bent, maar waar zijn de anderen om dit uit te spreken, en omdat u de enige moslim-vertegenwoordiger…

[Applaus]
Bewaar uw applaus tot het einde. Dank je. Dank je.

En omdat u de enige moslim vertegenwoordiger bent hier. Je trad in de schijnwerpers in plaats van te spreken over de reden waarom onze regering…

Ik neem aan dat jij een Amerikaan bent? Je bent een Amerikaans staatsburger. Zo als Amerikaans staatsburger zat je in deze kamer en in plaats van op te staan en iets te zeggen, een vraag of iets over onze vier Amerikanen die stierven en wat onze regering doet om het probleem te verhelpen.

Je stond daar om een punt te maken over vreedzame gematigde moslims. Ik wou u met 10 kwam met vragen over hoe we onze overheid verantwoordelijk kunnen houden. Het wordt tijd dat we de politieke correctheid verzenden naar de vuilnisbak waar het hoort, en het is tijd een kat een kat te noemen.

Inferieure wezens afmaken lijkt wel een plezier en een weldaad. Wij Belgen deden het onder Leopold II in Kongo, de Nazi’s met de Joden, Europese kolonisten deden het bij de Indianen in Amerika en de Aboriginals in Australië. Op alle, en vaak de meest gruwelijke manieren. Extreem fundamentalistische moslims hebben hetzelfde superioriteitsgevoel en gedrag als onze voorvaderen. Wie afwijk van de eigen normen kan in het beste geval met dwang en geweld nog als slaaf gebruikt worden.

Ik vraag me af hoe en wanneer de omslag gemaakt wordt (door een meerderheid)?

Het gebeurde nergens door een opstand van de onderdrukten.

Meestal pas na miljoenen doden, door een reactie van een grote subgroep van de onderdrukkers, die de onderdrukten als medemensen zagen.