Categoriearchief: Energie

Transitie: samen naar mens- & milieuvriendelijke jobs & energie

Onze afsluitende tekst van Transitie Limburg voor
de persontmoeting ivm de biomassacentrale van Langerlo met daarop toegelicht
Energiebehoefte en omschakeling naar zonne- en windenergie door EnergyVille,
Herkomst van biomassa brandstof door BBL,
Gezondheidsaspecten door Dr. Harrie De Witte

Transitie Limburg zet zich, zoals transitiegroepen en Transition Towns overal ter wereld, in voor een samenleving die niet langer gebaseerd is op het verbruiken van fossiele brandstof.

Omdat:

  • die voorraden eindig zijn (zie Rapport van de Club van Rome)
  • er zoveel vervuilende en ziekmakende afvalproducten vrijkomen,
  • de gebruikte technieken onvoldoende efficiënt zijn en een zeer laag rendement hebben
  • het verdienmodel slechts enkele kapitaalkrachtige groepen, maar niet de gebruikers ten goede komt.

Als Langerlo biomassa gaat verbranden wordt er een heel dun laagje groene verf over de oude centrale gesmeerd. Een laagje dat 10 jaar kan meegaan. Maar ons ondertussen met een heel ongezonde situatie laat zitten.

De voorgestelde factcheck van EnergyVille stelt structurele alternatieven voor die werken op lange termijn en die we samen met alle partners uit ons netwerk aan onze beleidsmakers willen presenteren. Als de provincie Limburg  voor “Klimaat Neutraal” wil gaan, is een grote biomassacentrale in Langerlo een slechte keuze.

Om Klimaat Neutraal te worden is een Transitie nodig, een algemene omslag naar zonne- en windenergie. Wij nodigen belanghebbenden en ook onze overheden uit om hier volop aan mee te werken.

In datzelfde kader vragen we ook aandacht voor het personeel dat in de sector werkt. In Limburg kunnen we een voorsprong nemen door onderzoek te doen naar omscholingsmogelijkheden van personeel van verouderde energiecentrales als Langerlo, naar de nieuwe jobs die nodig zijn in de hernieuwbare energie: installateurs van zonnepanelen, constructie en montage van windmolens en lokale opslag voor collectief geproduceerde energie.

We zetten ook in op meer energie-efficiëntie, zowel in openbare gebouwen als bij particulieren: ook daar zijn heel wat extra jobs te creëren, zowel in de reguliere als in de sociale economie, bv om panden te isoleren. Op die manier worden niet alleen de energieproductie, maar ook de jobs, duurzaam en toekomstgericht. Dit is een piste die zeker op korte termijn samen met VDAB, vakbonden en vormingsinstanties verder moet onderzocht worden.

Transitie Limburg staat voor lokale en kleinschalige projecten met burgerparticipatie.

Daarom geloven we eerder in subsidie en steun voor plaatselijke projecten:

  • van coöperatieve energieproductie, energieopslag en -distributie en energiebesparing :
  • op buurt- en wijkniveau, in nieuwbouw en bij bestaande wijken en beschikbare dakoppervlakten.
  • met nieuwe tewerkstellingsperspectieven in nieuwe, gezonde jobs met toekomstperspectief.

Samen met private en publieke partners wil Transitie Limburg werk maken van zonne- en windenergie en duurzame alternatieven voor jobs, omgeving en gezondheid.

In de week van de ‘Circulaire economie’ (voorlopige werktitel) in oktober dit jaar, brengen we diverse aspecten hiervan praktisch en bruikbaar in beeld voor alle Limburgers. Dit doen we ism de Provincie Limburg en verschillende partners (Hart boven hard, Bronsgroen, Greenpeace, volkstuinen, LETS Limburg, Vreucht van Eigen Bodem,..) .

Houtkachel gevaarlijk?

De overheid stelt houtkachels en haarden in een slecht daglicht: te vervuilend, veel fijn stof en gevaarlijke uitstoot. Ik verwarm mijn stulpje al jaren met een houtkachel. En vind het nogal hypocriet dat ik hierop wordt aangesproken. De bedenkingen kloppen wel, maar de oplossingen (een verbod) niet.

Er zijn nog weinig huizen die (uitsluitend) met een houtkachel verwarmd worden. Niemand weet hoeveel. Daarentegen is er voor iedere woning meer dan 1 vervuilende auto. Een verbod op auto’s (en vrachtwagens) zou veel meer effect hebben. Maar dat raakt iedereen, en de staatsinkomsten. Dus daarvoor is er geen ‘draagvlak’.

En om dezelfde reden mag er nog gerookt worden.

In Langerlo wordt een steenkoolcentrale omgebouwd om houtige biomassa te importeren en hier te verbranden. Het gaat hier niet over een kruiwagen hout he. Maar over scheepsladingen vol: 1,8 miljoen ton/jaar.

Maar daar noemen politici het CO2 neutraal, en hernieuwbare energie. En dus voorzien ze 2,25 miljard subsidie om de ketel 10 jaar lang continu te laten stoken. Kom me dan niet vertellen dat ik mijn kachel ruim 10 km verder moet uitlaten he? Alleen al het transport van de pellets veroorzaakt 1/10 van de uitstoot van een kolencentrale.

Waarom geen betere oplossingen belonen? Voor ‘groenere’ auto’s zijn er toch ook premies?  Neem het Franse systeem van Flamme Verte (groene vlam) over. Het bestaat al sinds 2000. Net zoals elektrische apparaten hier een energielabel (A,B…) krijgen, geeft Flamme Verte een eco- en rendementslabel (met sterren, zoals voor hotels) voor houtkachels en ketels met een veel hoger rendement (>70%), minder CO productie en minder fijn stof. Hierdoor is op 10 jaar tijd het rendement met  30% gestegen, en zijn verontreinigende stoffen en fijn stof in de rookgassen zeer sterk gedaald. De CO limiet daalde van 1 naar 0,3%.

Gecertificeerde kachels zijn hier ook al wel te vinden, maar helaas enkel mooie designstukken, terwijl ik liever een robuust en praktisch model zie waar je ook op kan koken. Eventueel met oven, rookkast en boiler.

 

Topdown vuur

Maar ook de manier waarop je stook maakt veel verschil. Klassiek begin je met aanmaak materiaal, en daarop telkens grotere stukken en blokken. Fout blijkbaar!

Je verbrandt namelijk niet echt hout. Je verhit en vergast het. En die ontsnappende gassen worden verbrand en zorgen voor vlammen en warmte. Door de klassieke botten-up verbranding worden gassen en partikeltjes uit het bovenliggende hout gedreven en door de schoorsteen gejaagd.  Met een behoorlijke vervuiling en onvolledige verbranding tot gevolg.

Bij de omgekeerde werkwijze leg je eerst grote, daarop kleinere blokken, en dan het aanmaakmateriaal. Door de hitte van het vuur worden de gassen ook uit het onderliggende hout gedreven.  Maar een groot deel daarvan wordt in en boven het bovenliggende vuur verbrand. (Tenminste als je voor voldoende zuurstoftoevoer zorgt.) Door die naverbranding krijg je een aanzienlijk hoger rendement:  meer hitte en minder uitstoot. Ik merkt het vb.  ook heel erg aan de kachelruit die ik veel minder moet schoonmaken.

Dus regering, kom me niet af met een verbod of een campagne om mij roetzwart te maken, zolang Langerlo wordt gesubsidieerd. Zorg liever, met een fractie van die miljarden, –net als bij koning auto- voor goede informatie en verbeteringen.

Transitie kan je mee-maken

Jou mening? Meedenken & meewerken aan een betere wereld?

3 overlegmomenten voor Transitie in Limburg:

Hoe (meer) jongeren bereiken? vrijdag 09/12 om 18u30 bij Luca & Marleen (Herk-de-Stad)
Mogelijkheden: scholen, jeugdverenigingen & raden, sociale media, lerarenopleidingen, autonome vormingswerken, deeltijds kunstonderwijs…

Werkgroep energie: biomassacentrale in Langerlo. Samenkomst op wo 14/12 rond 17u in Genk.
Samen met Greenpeace e.a. organisaties/individuen zoeken we een alternatief voor deze biomassacentrale van Granuul Invest, zowel op sociaal als ecologisch vlak.

 ‘Ontmoetingsdag’ op 13/12 om 19.30u. bij Luca en Marleen (Schulen).
We denken over interne en / of externe ontmoeting en Transitie in 2017.
We zoeken een wervende oneliner. Een concept. Doelgroepen,…

openforum2En we zoeken:

Website, communicatie & sociale media
Zoekt een vrijwilliger/medewerker die een website met een uitgebreide database met zoekfuncties kan bouwen. (Informatica-opleidingen,  afstudeerprojecten?)

Vreucht van eigen bodem
In 2017 wil vreucht van eigen bodem een 2de initiatief ergens (helpen) opstarten. Ergens waar een groepje mee actief wil zijn, en er een geschikte locatie is (wei, hoeve, plein,…) Wie doet mee?

Stap je mee van willen & denken naar vorm geven & doen? Grijp nu je kans.

Laat ons iets weten: transitie.limburg@gmail.com

vreucht2016f