Tag archieven: biomassacentrale

Transitie: samen naar mens- & milieuvriendelijke jobs & energie

Onze afsluitende tekst van Transitie Limburg voor
de persontmoeting ivm de biomassacentrale van Langerlo met daarop toegelicht
Energiebehoefte en omschakeling naar zonne- en windenergie door EnergyVille,
Herkomst van biomassa brandstof door BBL,
Gezondheidsaspecten door Dr. Harrie De Witte

Transitie Limburg zet zich, zoals transitiegroepen en Transition Towns overal ter wereld, in voor een samenleving die niet langer gebaseerd is op het verbruiken van fossiele brandstof.

Omdat:

  • die voorraden eindig zijn (zie Rapport van de Club van Rome)
  • er zoveel vervuilende en ziekmakende afvalproducten vrijkomen,
  • de gebruikte technieken onvoldoende efficiënt zijn en een zeer laag rendement hebben
  • het verdienmodel slechts enkele kapitaalkrachtige groepen, maar niet de gebruikers ten goede komt.

Als Langerlo biomassa gaat verbranden wordt er een heel dun laagje groene verf over de oude centrale gesmeerd. Een laagje dat 10 jaar kan meegaan. Maar ons ondertussen met een heel ongezonde situatie laat zitten.

De voorgestelde factcheck van EnergyVille stelt structurele alternatieven voor die werken op lange termijn en die we samen met alle partners uit ons netwerk aan onze beleidsmakers willen presenteren. Als de provincie Limburg  voor “Klimaat Neutraal” wil gaan, is een grote biomassacentrale in Langerlo een slechte keuze.

Om Klimaat Neutraal te worden is een Transitie nodig, een algemene omslag naar zonne- en windenergie. Wij nodigen belanghebbenden en ook onze overheden uit om hier volop aan mee te werken.

In datzelfde kader vragen we ook aandacht voor het personeel dat in de sector werkt. In Limburg kunnen we een voorsprong nemen door onderzoek te doen naar omscholingsmogelijkheden van personeel van verouderde energiecentrales als Langerlo, naar de nieuwe jobs die nodig zijn in de hernieuwbare energie: installateurs van zonnepanelen, constructie en montage van windmolens en lokale opslag voor collectief geproduceerde energie.

We zetten ook in op meer energie-efficiëntie, zowel in openbare gebouwen als bij particulieren: ook daar zijn heel wat extra jobs te creëren, zowel in de reguliere als in de sociale economie, bv om panden te isoleren. Op die manier worden niet alleen de energieproductie, maar ook de jobs, duurzaam en toekomstgericht. Dit is een piste die zeker op korte termijn samen met VDAB, vakbonden en vormingsinstanties verder moet onderzocht worden.

Transitie Limburg staat voor lokale en kleinschalige projecten met burgerparticipatie.

Daarom geloven we eerder in subsidie en steun voor plaatselijke projecten:

  • van coöperatieve energieproductie, energieopslag en -distributie en energiebesparing :
  • op buurt- en wijkniveau, in nieuwbouw en bij bestaande wijken en beschikbare dakoppervlakten.
  • met nieuwe tewerkstellingsperspectieven in nieuwe, gezonde jobs met toekomstperspectief.

Samen met private en publieke partners wil Transitie Limburg werk maken van zonne- en windenergie en duurzame alternatieven voor jobs, omgeving en gezondheid.

In de week van de ‘Circulaire economie’ (voorlopige werktitel) in oktober dit jaar, brengen we diverse aspecten hiervan praktisch en bruikbaar in beeld voor alle Limburgers. Dit doen we ism de Provincie Limburg en verschillende partners (Hart boven hard, Bronsgroen, Greenpeace, volkstuinen, LETS Limburg, Vreucht van Eigen Bodem,..) .

Langerlo: fijnstof amputeert kinderen

Met een forse zwaai plant dokter Harrie De Witte een flinke blok brandhout op de tafel voor de persconferentie. “ Twee kilo tweehonderd.”  Heeft hij gewogen. En herinnert aan de recente goede raad en vraag van onze overheid, om vooral geen hout te stoken. Er komen te veel fijnstof en gevaarlijke afvalstoffen vrij. Het lijkt haast alsof onze politici bekommerd zouden zijn om onze gezondheid?! Toch hebben ze 2,2 miljard euro subsidies over om de biomassacentrale in Langerlo net het zelfde te laten doen. Maar dan wel 1.000den keren erger.

Harrie volgt al 40 jaar de gezondheidsproblematieken in de buurt. Hij weet waarover hij spreekt. Als stafmedewerker van ACHG KULeuven staaft hij zijn verhaal met cijfers en studies die over 40 jaar lopen. En met concrete, menselijke voorbeelden. Vragen van patiënten. Waarom zijn er nu in onze familie 17 kankergevallen?

Harrie deed de moeite om wat te rekenen.  Op basis van de gegevens van reeds werkende, veel kleinere biomassacentrales waarbij de Best Beschikbare Technieken gebruikt worden om NOX en fijnstof uit de schoorsteen te filteren wordt duidelijk wat er uit de schoorstenen van Langerlo zal komen:  evenveel fijnstof als dat van 10 miljoen dieselvoertuigen!!

De gezondheidsrisico’s zijn echt niet te onderschatten.  Onze telomeren, de beschermende kapjes op ons erfelijk materiaal, worden aangetast en korter door fijnstof. Dat gebeurt al bij babi’s in de moederschoot.  Blootstelling aan fijnstof vergroot vermoedelijk het risico op vroegtijdige chronische ziekten, zorgt voor vertraging in de ontwikkeling van het zenuwstelsel, en deze kinderen presteren minder goed op school. Amputatie dus op meerdere terreinen.

Zorgzame ouders die het zich kunnen veroorloven willen niet onder de rookpluim (tot 13 a 20 km!) van een dergelijke centrale wonen.

De ontdekking van het vuur, en het verbranden van hout, is een techniek die onze verre voorouders 400.000 jaar geleden leerden gebruiken.  Dat ingenieurs en technici  dit als een nieuw alternatief voorstellen is compleet onbegrijpelijk.  Het energetisch rendement hiervan is bedroevend laag. En dan zou de overheid deze ziekmaker nog met ons belastinggeld gaan subsidiëren voor 100 euro per jaar per gezin? (Maar wel kijven op dieselwagens, en onze open haard.) Zijn er nog politici die met het welzijn van de mensen bezig en bekommer zijn?

Bedankt Harrie, voor de sterke uiteenzetting!