Tag archieven: recycla

3de Geefpleintje 19/12/2015 Hasselt

De manier waarop we onze samenleving organiseren is niet goed. Voor veel mensen. Voor de natuur. Voor onze gezondheid. Voor de aarde….
… beseffen steeds meer mensen
omdat we met zijn allen meer en meer geconfronteerd worden met de kwalijke gevolgen.

geefplein2014We zoeken en vinden steeds meer alternatieven. Gewone mensen werken aan verandering van onder uit. Vrijwilligers doen natuurbeheer. LETS ruilt onderling diensten, klussen en hulp. Spullen worden gedeeld. In Hasselt zal het standbeeld van Hendrik van Veldeke op zaterdag 19 december 2015 voor de derde keer getuige zijn van een Geefpleintje. Moesten zijn vingers niet verstijfd zijn door de jaren, hij zou er in zijn eigen Limburgs een hele roman over schrijven.

Kerst- en eindejaar is een goede periode om te geven
Voor de ene een mooie gelegenheid om kasten op te ruimen en eindelijk afstand te doen van de maanden (of jaren!) niet meer gebruikte spullen. En weer wat ruimte te krijgen. Zodat er met het langer worden van de dagen meer licht in huis kan, en minder ballast is.
En een beetje dat Kerstgevoel van geven en delen te krijgen.

geefplein2014_2Voor anderen de ideale kans om nuttige en nodige spullen op de kop te tikken. Speelgoed, een nieuwe outfit, huisraad, geschenken,… het ligt er letterlijk voor het oprapen. Voor iedereen. Het is zeker een goede zaak dat de strooibriefjes ook via armoedeverenigingen verdeeld worden. Op de Facebookpagina kan je ze vinden en afprinten om te verspreiden. (De affiche ook.) (Gelijk even ‘liken’.)

Van 11 tot 15 uur kan iedereen spullen brengen. (Einde: 16 uur. Resterend materiaal gaat naar instellingen, kringwinkels ed.) De spullen die je brengt kan je samen met iemand van de organisatie uitpakken en etaleren. Dit is ook een vorm van ‘kwaliteitscontrole’. Afval en kapotte dingen horen uiteraard niet op het Geefpleintje.

Aan tafel…
geefplein_2014Een gezellige Geeftafel is er ook weer voorzien. Hierop en hierrond wordt er geknabbeld en gekeuveld. Bij de vorige editie was er brood, cake, taart, koeken… Ook bier, water, fruitsap ed. Breng maar mee, en eet maar mee. Warme koffie en soep zijn er in ieder geval ook weer voorzien. Voor een gevulde maag en een warm gevoel…

Dat warm gevoel geef en krijg je ook door de contacten en gesprekken. Het Geefpleintje geeft je de kans om andere mensen met sociale bekommernissen te leren kennen. Hun initiatieven en bezigheden te verkennen en te delen. En misschien zijn dat wel de meest waardevolle dingen die je mee naar huis kan nemen.

(geefpleinAffiche2015uit het blogje van 2014: ‘Voedselbank en Sint-Vincentius krijgen het alsmaar drukker. Volgens recente cijfers zit 30% van onze medeburgers onder de armoedegrens. Vaak gaat het om alleenstaande,  ouderen of single ouders met kinderen. Huisvesting slorpt al snel de helft van het maandbudget op. …  Getuigenissen verhalen steeds weer over de sterke link tussen armoede en eenzaamheid.’ Zou er veel veranderd zijn?)

VanVeldeke zit op eeuwenoude, gerecycleerde stenen aan de Hasseltse kleine ring (kruising Minderbroedersstraat, omgeving kanaalkom, Molenpoort). Als je toch een dagje gaat shoppen in Hasselt, kom dan zeker een kijken. En iets drinken. Met de winter in ’t land zeker een goed idee om je binnenkant wat te verwarmen.

Geef jezelf. en een ander… een goed gevoel.