Tag archieven: religie

ISlam IS gevaarlijk (4)

Islam is geen godsdienst

De Islam heeft trekken van een sekte. Typische kenmerken volgens wiki:

religionofpeace    lidmaatschap uit vrije keuze, niet door geboorte;
    toelating .. door . erkende en aantoonbare kennis van de leer, ..of een aanbeveling..;
    het karakter is exclusief en gesloten; wie zich niet aan de geldende leer … wordt uitgestoten;
    de sekte beschouwt zich als een elite, begiftigd met een bijzonder inzicht of belast met een bijzondere opdracht;
    er is sprake van een streven naar persoonlijke perfectie;
    er is geen principieel verschil tussen leken en priesters of voorgangers;…
    de sekte staat vijandig of onverschillig tegenover de samenleving en de staat;
    het lidmaatschap is absoluter en omvattender dan dat van een kerkgenootschap;
    er is sprake van een duidelijk herkenbare eigen ideologie;
    overtreders van de regels worden als verraders beschouwd en voor hun overtredingen gestraft of uitgestoten.

gebedLos daarvan gaat de islam niet enkel over religie, en is er dus geen sprake van een scheiding tussen ‘kerk en staat’. Integendeel.

De islam heeft voorschriften voor alle facetten en geledingen van de samenleving. Je kan niet enkel maar ‘geloven’ of het religieuze parcours volgen.

Islam is veel meer dan religie. Islam stuurt

sharia-as-lawKledingvoorschriften (vorm, kleur),
Onderwijs (of het verbod, voor meisje en vrouwen),
Voedsel (halal),
Wetgeving en rechtspraak(met uiteindelijk de Sharia),
wetenschap,
economie,
monetair systeem,
dans,
muziek,
beeldende kunst,
humor,
discriminatie (vrouwen, homo’s, ongelovigen)

ideologieKortom, alles is islam, en de islam is alles. Islam is een levensomvattende ideologie, die alles in functie van haar geloof stelt.

De Koran, en vooral de latere geschriften en de Sharia worden naar eigen inzicht geïnterpreteerd en misbruikt door iedereen die zich er op wil beroepen. Er bestaat geen centrale leiding, interpretatie of verantwoordelijkheid. Na 1.500 jaar is alles geëvolueerd, behalve religieuze boeken.

De acceptabele islam-stroming waarvan we enkel de oppervlakte (willen) zien voert extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, afbraak van de democratie, dans, muziek, humor, vrije meningsuiting mee. De akkers zijn al voorbereid, de zaden al ontkiemd. Voor een monocultuur, die onze leefbare diversiteit dreigt kapot te maken.

Moslims wordt voorgehouden dat ze superieur zijn. Ze minachten anderen. En hebben geen bezwaren of moeite om die te pijnigen en te doden.

Islam wordt gewelddadig gebruikt, tegen alle andersdenkenden (Koerden, e.a.) en tegen overtreders van de eigen regels: afvalligen, anders denkenden (of schrijvenden), ‘overspeligen’, homo’s,…

Mensen die dansen, poezie schrijven, een blog schrijven… riskeren 50 zweepslagen. Of een veelvoud. Zo TRIEST.

Een discussie met een gelovige is vrijwel zinloos. Het gaat nooit om feiten, statistieken of logica. Enkel om wat iemand gelooft. Zelfs de meest onwaarschijnlijke dingen worden dan feiten. Of erger: symbolen.

koranGeen probleem zolang je anderen ook in hún waarde en geloof laat.

Wel een probleem als die verhalen inspireren om je geloof ook aan anderen op te leggen.

Als het daarbij ook nog gaat om meer dan religie, om een systeem dat alle facetten van het (samen)leven reguleert,  dan kan dit allen maar leiden tot discriminatie, suprematie en geweld.

Ik heb het dus wel een beetje gehad met alleen maar lief zijn voor elkaar, en dan bespuwd en geslagen worden.

dominationEn als ik lees wat er in Keulen, en op vele andere plaatsen op Nieuwjaarsnacht 2016 gebeurde, dan geloof ik niet dat dit ‘toevallig’ door honderden kerels op diverse plaatsen op hetzelfde ogenblik wordt gedaan. Dat kan alleen maar aangestuurd zijn.

Maar onze eerste reactie is weer: de schuld op óns nemen verdorie!
Houd mannen maar op armlengte afstand.
Hoe idioot en goedgelovig zijn Westerlingen?

Praat er met je buren en vrienden over, en zowat iedereen in de straat heeft diezelfde perceptie. Maar het blijft bon ton om tolerant te zijn, inzamelingen te houden, alles te accepteren en het Paard van Troje te versterken.

Een vreemde vorm van intellectuele zelfmoord die we aan onze kleinkinderen opleggen.

ISlam IS gevaarlijk
(1) Strategische geplande hegemonie(*)
(2) Interne en externe islamisering i.p.v integratie
(3) Discriminatie en gettovorming
(4) Islam is geen godsdienst
(5) Niet alle moslims zijn gevaarlijk
(6) Demografisch democratische overheersing