Tag archieven: moslim

Islam niet-dansen

Na alweer een bericht over dansende moslims die hiervoor nogal middeleeuws met zweepslagen gestraft werden ben ik toch eens even gaan zoeken of en waarom moslims niet (mogen) dansen. (Er worden trouwens ook nog andere gruwelijk(er) barbaarse straffen toegepast.)
Naast Sufi (en Derwisjdans) behoren historisch gezien wel gevechts- en zwaarddansen, buikdans, kettingdansen (armen ingehaakt) en zelfs religieuze dansen (op gezongen verzen) tot de (pre) moslimcultuur.
De Koran zelf zegt hierover, voor zover ik het kan achterhalen, helemaal niets. Pas later wordt verklaard dat dansen een handeling van de ongelovigen is.
Jalal al- Din Rumi (° 1273, Turkije) was de stichter van de mystieke orde Mavlana en bekend als de dansende Derwisj. Zijn gedichten met grote muzikaliteit en beeldende taal waren het hoogtepunt van de islamitische mystiek.
In 1925 liet Mustafa Kemal Ataturk (geestelijk leider) in zijn strijd tegen het mysticisme het klooster van Konya sluiten en verbood hij het dansen. Pas in 1960 werd het verbod opgeheven. (!?)
Maar de huidige geestelijke leiders vinden het blijkbaar nog steeds een verderfelijke bezigheid.
“Het is voor de man niet toegestaan om te dansen en te zingen, en voor de vrouwen is het zingen tijdens een huwelijk wel toegestaan, deze zang mag geen schaamteloosheid, flirterig gedrag of fitnah bevatten, maar het mag alleen plaatsvinden tussen vrouwen onderling.
Het dansen van een vrouw in de aanwezigheid van alleen vrouwen tijdens feestelijkheden, zoals huwelijksfeesten e.d. is toegestaan onder de volgende voorwaarden:
1.Het dragen van fatsoenlijke kleding die haar vrouwelijke vormen niet accentueert.
2.Het niet imiteren van mensen van zedeloosheid.
3.Het niet op een buitensporige wijze dansen, waardoor de lusten van anderen worden aangewakkerd
(Anderen halen er nog wel meer restricties bij.)
Enkele bronnen stellen dat mannen op dezelfde manier ook wel samen mogen dansen, zolang ze maar hun awrah (deel van het lichaam tussen de navel en de knieën) bedekt houden en niemand verleiden.
Mannen en vrouwen die samen dansen is absoluut hara(a)m, behalve wanneer een vrouw danst voor haar echtgenoot.
Ik heb er, gewoon uit respect voor mijn medemensen, alle begrip voor als een godsdienst een verbod oplegt voor moorden, vechten, verkrachten, verminken… Maar iets zo sociaal, vrolijk en vredelievend als dansen??
Ik heb hier (Limburg) nochtans al optredens van manlijke volksdansers gezien (die ook in het bijzijn van vrouwen dansen, foei). Er zijn dan ook nog steeds regionale volksdansen in moslim gemeenschappen.
Ook ben ik al op een moslim huwelijksfeest geweest waar gedanst werd. Er stonden zelfs gelijktijdig mannen en vrouwen in dezelfde zaal op dezelfde dansvloer. Gelukkig zijn dus niet alle moslims even eng-denkend.
Ja, alcohol mag ook niet. Maar als je de mannen regelmatig vrolijk naar de vestiaire ziet gaan, en nog plezieriger terug komen; of je ziet de camouflerende bruine papieren zakjes op tafel staan, dan weet je dat er geen kat in een zak zit, en waar ze hun spul vinden.
Ik gun het hen.
Mensen zouden (vooral zichzelf, hun geloof en) hun leven minder ernstig moeten nemen, en meer moeten dansen, dan welk klagen en ruzie maken. En meer bekommerd zijn om elkaar, als (samen)levende buren, zonder belemmering door verouderde, onaangepaste en verzurende  regeltjes. Anno 21ste eeuw…
Dans jezelf en de wereld vrij.

Moslims: bang voor vrouwen

Ik weet niet wat de Koran zegt, noch wat de profeet Mohammed predikte. Ik heb ook geen tijd en zin om me daarin te verdiepen. De vraag is niet alleen: hoe vertaal je het (correct), maar ook: hoe interpreteer je het.  En dat kan zowel zwart zijn, als wit. En daartussen nog 50 tinten grijs.
Voor allemaal strekkingen die ieder het ware geloof (pretenderen te) hebben.
Ik oordeel op basis van wat ik rondom me hoor en zie. Praktijk dus, i.p.v. theorie.
En die toont een schaamteloze ongelijkheid tussen man en vrouw.
Waarbij Moslim mannen onder elkaar regels afspreken en opdringen om het andere geslacht in vrijheid te beperken en onder de knoet te houden. Op een manier die ze voor zichzelf zeker niet zouden tolereren.
Als alle mensen gelijk zijn, waarom kruipen de heren dan zelf ook niet in een bourka? En leggen ze zich dezelfde discriminerende beperkingen op?
Moslim mannen hebben schrik voor vrouwen. Ze zien de vrouw als een bedreiging. (Voor wat eigenlijk?) Zijn Moslim mannen zo zwak? Hebben ze schrik dat de vrouwen hen aan het werk gaan zetten? Of de regels gaan omkeren, en meerdere mannen gaan nemen?
Dus proberen ze de meest idiote regels op te leggen. Enkele topjes van de ijsbergen:
Vrouwen mogen geen onderwijs volgen. (De Pakistaanse Taliban schoot Malala Yousafzai  neer. Boko Haram ontvoerde in Nigeria schoolmeisjes.)
De Turkse vicepremier Bulent Arin stelt ernstig dat voor vrouwen lachen in het openbaar volgens de islam onrein is.
In Saoudi Arabië mogen vrouwen niet autorijden. (Misschien valt er wel  iets te zeggen voor een wet die zegt dat vrouwen niet mogen parkeren.)
De religieuze politie ziet er op toe dat vrouwen hun haar en “verleidelijke ogen” bedekken.
O.m. in Kuala Lumpur is er gescheiden openbaar vervoer voor vrouwen. Uiteraard door mannen opgelegd voor de rust en het gemak van de vrouwen.
Het spreekt vanzelf dat in een moskee de hoofdruimte enkel voor mannen is.
Dokters mogen vrouwelijke patiënten niet helpen. Met dodelijke gevolgen. (SA)
Als Moslim laat je een vrouw ook niet alleen op straat lopen. Blijkbaar vinden Moslim mannen zichzelf dus een gevaar voor de vrouw. Het wordt tijd dat Moslimmannen beter worden opgevoed. Moslimmoeders aller landen, probeer jullie kinderen als evenwaardige mensen op te voeden, en niet als dominante mannetjes en slaafvrouwtjes.
IS(is) zou volgens sommige berichten een slavenmarkt voor vrouwen  opzetten. Van anders gelovigen worden de mannen afgemaakt, en de vrouwen verkocht. 2014?
(In Amerika is de slavernij in 1865 afgeschaft. In oosterse bedrijven zouden nog steeds slaven onze elektronica in elkaar schroeven. Diplomaten in Westerse landen blijken soms ook nog over huisslaven te beschikken. Misbruiken zijn er dus ook dichter bij ons .)
Ik ben ooit gastheer geweest voor een congres van moslima’s.  Enkele vrouwen, zonder hoofddoek, onderhandelden (uit noodzaak) met me. Een hand geven als begroeting kon niet. Een knikje volstond. Vind ik niet echt een probleem. Wel onaangepast. Voor enkele dames (met hoofddoek) kon zelfs aankijken niet. Sommigen keerden me letterlijk de rug toe, en gingen met hun gezicht naar de muur staan. Dat kwam bij mij wel onbeleefd en asociaal over.
Andere culturen kunnen best een verrijking zijn. Maar laat ieder mens in zijn waarde. Ook de vrouw. Handel met respect voor elkaar.
Het grootste deel van onze communicatie is non-verbaal. Tijdens een gesprek moet je iemand in de ogen kunnen kijken. En de gelaatstrekken zien. Gezichtsbedekking opleggen = een contactverbod uitspreken en identiteit afnemen. Gezichtsbedekking kan niet in onze cultuur. Tenzij je een bank wil overvallen. 
Fundamentalisme en extremisme en onderdrukking van anderen (on- of andersgelovigen, vrouwen…) mogen we niet dulden. Zeker niet in het vooruitzicht dat onze achterkleinkinderen een minderheid in een Islamitische omgeving zullen worden. Ze zijn een bedreiging voor humanitaire waarden.
Ik wil mannen eens in een boerka zien zwemmen.
Of spaghetti eten met een boerka