ISlam IS gevaarlijk (6)

Demografisch democratische overheersing

Ik heb over de strategische planning waarmee moslims het Westen inpalmen meermaals  een discussie met ‘gelovigen’ gevoerd. Die verliep grosso modo vaak op dezelfde manier. Eerst wordt er ontkend  dat er dergelijke congressen zouden geweest zijn. Gewoon omdat ze er, heel eerlijk, zelf ook nooit iets van gehoord hebben. Degenen die de moeite doen het te verifiëren proberen daarna de bedoeling en impact te minimaliseren, door te stellen dat het informele bijeenkomsten waren, die geen bevoegdheden hadden. Of de inhoud te reduceren tot een puur zakelijk-economisch gebeuren.

spreadislamOm me dan uiteindelijk gelijk te geven, en uit te lachen.

“Ja, en wat ga je er aan doen? Nog enkele jaren, en we zijn een meerderheid die democratisch alles kan invoeren wat ze wil.”

Demografisch gezien zal het overwicht van de islam alleen maar zeer sterk groeien. Zo zullen alle wijzigingen die moslims willen doorvoeren op termijn gewoon via democratische beslissing kunnen opgelegd worden. Ook vb. de Sharia.

‘Zo’n 400.000 Belgische moslims beleven actief hun geloof, terwijl naar schatting nog maar 200.000 katholieken naar de kerk gaan. Daarmee is de islam de grootste actieve religie van het land geworden. Maar die trend wordt politiek noch maatschappelijk erkend.’ (De Standaard, 19/03/16)

dominate2Paranoïde? Neen. Gewoon de dingen zien en zeggen zoals ze zijn.

Decennia lang subsidieerden we een ideologie die in strijd is met de rechten van de mens, onder het mom van godsdienstvrijheid. Hou toch op!  Al die goddelijke uitspraken waarop ook extremisten zich beroepen zijn door mensen geschreven en geïnterpreteerd. (Zo niet, mag Allah mij persoonlijk zijn visie komen uitleggen.)

aanpassen2050Ze misbruiken onze samenleving om ze over te nemen.

Ze misbruiken vrije meningsuiting om andere meningen te overschreeuwen en te bedreigen.

Ze misbruiken onze tolerantie om hun eigen intolerantie door te voeren.

vekiezingenZe misbruiken onze gastvrijheid om hun gastheren te bedreigen.

Ze misbruiken onze openheid, geduld, gulheid, begrip, respect,…

Extremisme zorgt ervoor dat de tweespalt tussen moslims en niet-moslims verder doorgedreven wordt. Niet integratie is de bedoeling, wel overheersing.

Islam is enggeestig in alle opzichten.

Islam is ondemocratisch, wil en duldt geen democratie. (Vraag maar aan Erdogan.)

Ik begrijp de reactie van mensen die zich bedreigd voelen door de agressie en het verkrachten van onze manier van samenleven zoals blijkt uit filmpjes en getuigenissen uit asielcentra, Keulen…

En nee, je moet ze niet allemaal over dezelfde kam scheren. En zijn ook goeie bij.

Ik begrijp de menslievende burgers die iedere vluchteling willen helpen en er actie voor voeren. Wie hulpbehoevend is, verdient medelijden en steun.

En nee, je moet ze niet allemaal over dezelfde kam scheren. En zijn ook slechte bij.

dominationMaar als je onze kleinkinderen niet de Sharia wil opleggen, wil behoeden van stenigingen, censuur, discriminatie van vrouwen en andersdenkenden dan moet je de islam in zijn allesomvattende vorm bestrijden. Voor het te laat is.

Wij zijn te mak, te verdraagzaam. We verdedigen ons zelfs niet.

Het heeft weinig zin te bidden voor vrede, en kaarsen te branden na een bloedbad. God noch Allah gaan dit voor ons oplossen. Iedereen die zich niet aan universele menselijke waarden houdt en een gevaar is voor anderen moet binnen een gepast wettelijk kader onderschept en uit de maatschappij verwijderd worden.

De Pakistaanse kruidenier en devote moslim Asad Shah (Glasgow) wenste zijn christelijke klanten ‘een vrolijk Pasen’ op Facebook. Het betekende zijn doodvonnis. Hij werd door een ‘gelovige’ afgemaakt met dertig messteken.

Ik heb niets tegen de kruidenier of zijn geloof. Wel tegen de moordenaar en zijn ideologie.

allesgoed

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *