TOPopbrengst: eco-productie aardappelen in autobanden (4/5)

Starterkits (2×2 gratis), aangepast pootgoed en rendement (deel 4)

Na het succes in Europa bleek het makkelijk om ook buiten het continent de eerste franchisenemers in de opstart te betrekken. In Harlem en Fairvieuw loopt sinds 1 jaar een project, en in Midway gaat er weldra een van start. Ondertussen zijn er plannen uitgewerkt om nieuwe franchisenemers de kans te geven in het project te stappen. Hierbij wordt vooral gemikt op relatief kleinschalige lokale CSA (Community Supported Agriculture) biobedrijven die hiervoor ook in een crowdfunding programma (via Credibel mp) kunnen participeren.
Dit ziet er op alle vlakken veelbelovend uit. Dankzij een PPP (Public–private partnership) slaagt het project er in om gezond voedsel uit afval te produceren. Te mooi om waar te zijn. Toch?

balkonNaast franchise voor ondernemers zijn er ook starterkits verkrijgbaar voor de hobbytuinder. Die zijn bedoeld om 4 x 4 banden te gebruiken, en bestaan daarom minimaal uit een set van 4 bodem- en 4 topschijven. De banden kan iedereen individueel lokaal op de kop tikken. (Er kunnen evenwel ook  reeds uitgesneden gelijkmatige banden besteld worden.) Een Engelse of Duitstalige handleiding (naar keuze) wordt meegeleverd.  Door de beperkte productiecapaciteit van het kweekbedrijf wordt er per bodemplaats slechts één poter geleverd. Dit volstaat in eerste instantie (3 of 4 is beter).  Gezien iedereen echter zelf zijn poters voor het volgende jaar kan oogsten is ook dit geen probleem. Milieubewuste autogebruikers met enige gewetenswroeging krijgen hiermee een prachtig alternatief aangeboden.

Om de verspreiding te promoten worden er in ieder land 2 starterkits gratis beschikbaar gesteld. Voorwaarde is dat de gebruikservaringen via een blog en Facebook doorgegeven en gedeeld worden.  Wie voor België of Nederland in aanmerking wil komen als Climax bionier kan dit door interesse hiervoor te melden via een reactie op dit blog of de facebookpagina, met vermelding van de regio (en indien mogelijk het grondtype) waar je woont  en de beschikbare oppervlakte die je hiervoor hebt. (In principe kan het ook op een balkon.)   Je vraag wordt in aanmerking genomen als je het blogartikel of de facebookpagina deelt op je tijdslijn of met minstens 2 vrienden, en dit ook aantoonbaar terugkoppelt op de fbpagina of op het blog. Een bijkomende motivatie wordt zeker ook in aanmerking genomen.

kuilvoerEen andere niche kreeg ondertussen ook reeds een experimentele invulling. Veel boeren gebruiken autobanden als gewicht om kuilvoer af te dekken en  zo instroom van lucht te beperken om de verzuring optimaal  te laten werken en bederf te weren. Het Climax Tires Potato programma geeft hun de mogelijkheid om in het tussenseizoen de niet gebruikte banden te benutten om eenmalig aardappelen te kweken. Dit kan zowel voor menselijke consumptie als voor veevoer. Hierdoor kan een hiaat zinvol en economisch gevuld worden in zowel het (dubbel) gebruik van de banden, als de ruimte en de tijd.

pootgoedDe ontwikkeling van aangepast pootgoed is ondertussen niet blijven stilstaan. De nieuw ontwikkelde en geselecteerde soort beschikt over lang, bijna klimmend loof. Een beetje vergelijkbaar met een tomatenplant (die familie van de aardappel is). Dit zorgt voor een maximale opbrengst. Daarom kreeg ze de toepasselijke naam Climax.  Ze zijn reeds beschikbaar in een vroege en een late versie: de Early en de Late.
Momenteel lopen er nog experimenten om een licht vorstvrije variëteit te ontwikkelen die in het najaar kan geplant worden. Bedoeling is dat die na afdekking met een dubbele laag plastiek voldoende beschermd is om niet volledig te bevriezen, en bovengronds te hergroeien. Hierdoor zou er heel vroeg in het voorjaar een 3de, bijkomende oogst kunnen gecreëerd worden. Dat maakt een productie mogelijk die over een volledig jaar loopt, met 3 oogsten. De voorlopige resultaten zijn evenwel (nog) niet bemoedigend.

opbrengstDaarnaast zijn er ook vergevorderde plannen om de teelt in een magazijn op te zetten onder kunstlicht en met automatische bevloeiing.
De mogelijkheden en vooral de capaciteit (per m²) zijn enorm!
In rekken zullen 4 stapels boven elkaar gebruikt worden.
Even meerekenen met het experiment:
•    Door stapelteelt met Climaxpootgoed waarbij de ringen tot 4 hoog gaan, en er telkens langs onder geoogst wordt met 3 extra verhogingen (onderste ring leegmaken, boven aanvullen) ligt de opbrengst per kilogram pootaardappelen minimaal 2,75 keer hoger dan in volle grond. De stengelwinst bedraagt minstens 80 cm.
opbrengst2•    Door zowel de Early als de Late te gebruiken verdubbelt deze factor. (De wintervariëteit laten we momenteel nog volledig buiten beschouwing voor buitenteelt.)
•    Bij overdekte binnenteelt wordt er wel een 3de oogst mogelijk, ook met de nu reeds beschikbare soorten. Dat betekent opbrengst x 3.
•    Door 4 hoog in magazijnrekken te werken kan de opbrengst per m² dus ook mee omhoog.
Resultaat: 2,75 x 3 X 4 = een opbrengst die 33 maal hoger ligt!
Dat maakt dat het systeem wereldwijd voor enorme veranderingen in de agro-industrie zal zorgen.

De concentratie die zich in de veeteelt heeft voorgedaan, waarbij het aantal dieren per oppervlakte of bedrijf drastische verhoogde met vaak zelfs meer dan  500%, lijkt hiermee ook in de land- en tuinbouw nieuwe mogelijkheden en economische groei te creëren.

Ondertussen zijn er experimenten gaande met andere aardknollen en gewassen die aantonen dat het systeem ook zinvol is voor aardperen, voor schorseneren en voor bleekselderij (Waarbij band en topdeksel voor het blekend effect zorgen). Waardoor er ook perspectieven komen om te denken aan een systeem van vruchtwisseling.

Een geweldig voordeel is ook dat er bij de teelt geen sproeistoffen nodig zijn. Onkruiden maken geen kans onder het loof en in de banden, en ziekten of aantastingen werden nog niet vastgesteld.
Het project is in ieder geval ook al kandidaat voor de Eco Gardening Award.

P.S. Wegens de er mee gepaard gaande investeringen en de revolutionaire methode en perspectieven werden de gegevens en finesses van het proces tot nu toe zo veel mogelijk geheim gehouden. Deze preview is ons door vriendschapsbanden gegund als voorbode van de lancering begin volgend jaar, en om 2 x 2 proefpersonen te vinden voor het gebruik van de starterkit in een regionaal gespreid hobbytuin experiment (deel 4) .

P.P.S. Het volledige dossier bevat uiteraard veel  meer belangrijke en praktische informatie. Lees voor een goed begrip en gebruik dus zeker ook de andere delen met concrete gegevens, en de ontknoping met participatiemogelijkheden of kans op een gratis starterkit.
(De volgende tekst komt er over een dag of 10.)

Overzicht
Concept en veiligheid: rubber gebruik (deel 1)
Productietechniek: innovatie & materiaalontwikkeling (deel 2)
Ecologisch economisch verwerking: compost & samenstelling (deel 3)
Starterkits (2×2 gratis), aangepast pootgoed en rendement (deel 4)
Onderzoeksresultaten en praktische info (deel 5)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *