Tag archieven: hegemonie

ISlam IS gevaarlijk (1)

Strategische geplande hegemonie(*)

Ik heb lang getwijfeld of ik deze tekst zou schrijven. Maar als ik het niet doe, zal dat waarvan ik kan getuigen, nooit door iemand kunnen lezen worden. Ik wil het niet verloren laten gaan.

Ik heb schrik om dit te schrijven, ben bang van mijn eigen gedachten. Ook van de (vaak terechte, of deels terechte) reacties. Mijn uitstelgedrag deed me zelfs al  uitgebreid poetsen en afwassen…

De Islam is gevaarlijk

Om meteen 3 gebruikelijke misverstanden (waar ik later op terug) te verduidelijken:

  • Ik ben geen racist. Dit heeft niéts met rassen of racisme kom te maken.
  • Ik ben voor vrijheid, ook van godsdienst (en meningsuiting). Maar de Islam als enkel maar religie omschrijven getuigt van een schromelijk gebrek aan kennis ter zake. Islam is véél meer dan een godsdienst.
  • Ik scheer niet alle gelovigen (goedwillende en vaak onwetenden) over dezelfde kam.

De islam heeft een zeer sterke hegemonie-gedachte. Ze wil de wereld overheersen.

riskDat wil het kapitalisme ook, net als het communisme, katholicisme, en nog wat ismen. In hun expansiedrang zijn ze allen gevaarlijk, en gaan over lijken. Maar deze middeleeuwse aanpak lijkt grotendeels vervangen door marketing, reclame, informatie en sociale media. Geweld lijkt grotendeels afgezworen (in het Westen). Maar extreme moslims omarmen nog steeds massaal gruwelijke moordpraktijken. En brengen ze tot aan mijn voordeur.

Dat op zich is niet eens de reden waarom ik bang ben.

In ernstige gesprekken en discussies met moslims heeft nog geen van hen dat streven naar hegemonie tegengesproken. Maar ze hadden het er moeilijk mee te aanvaarden dat ze ook maar kleine pionnetjes waren in een groot raderwerk, waarvan ze de sturing niet zien of kennen. En ze willen dat vaak ook niet weten of horen.

Mijn punt is dat de islam niet toevallig uitbreidt, maar dat er een zeer strak geplande strategie achter staat.

allesgoedIk was er getuige van.
En kreeg schrik.
In de jaren ’90.

In dat decennium (mogelijk ook er voor en/of erna) werd er  jaarlijks een congres voor (de Federatie van) Europese Moslims gehouden. Ieder jaar in een ander land, in een andere stad. Twee- tot drieduizend kopstukken van de Europese Moslims uit alle Europese landen kwamen samen om hun strategie te bespreken. Om te plannen hoe hun geloof, hun business, ideeën en principes in de volgende jaren verder zouden uitgebreid worden over het continent.

Het waren geen clandestiene of marginale samenkomsten. En net als bij een congres van de farma-industrie, wisten buren en burgers amper wat er gaande was. En was niemand er in geïnteresseerd. Met uitzondering van Staatsveiligheid. Ze waren altijd trouw op post, om alles te monitoren.

De (telkens groter wordende) congressen die ik meemaakte waren op
19 april 1992
08 april 1995
21 maart 1998

De voertaal was Turks. (Staatsveiligheid had tolken ter plaatse.) Er waren ook teksten in het Arabisch. En daarnaast ook congresteksten en verslagen in het Engels. Anders had ik er helemaal niets van geweten of begrepen.

Er waren folders en pamfletten van allerhande belangengroepen. Ook van groepen die duidelijk en openlijk geen geweld schuwden. En die identificeerbaar waren als aanhang van de Grijze Wolven(**).

Ik noteer dit omdat ik bij gesprekken met moslims en niet-moslims nooit iemand ontmoette die zelfs maar op de hoogte was van het bestaan van dergelijke congressen.

puppetDe eyeopeners waren voor mij de documenten waarin de jaarlijkse planning en voortgang werd opgelijst. Geen vage wensen en dromen, maar strategische plannen. Geen menslievend geloof, maar een strategische verovering op alle cruciale punten in de samenleving.

Hoeveel steunpunten hebben we op dit ogenblik hier in de maatschappij, en hoeveel moeten er dat worden volgend jaar, binnen 5 jaar en binnen 10 jaar? Praktisch waren dat o.m.:

Scholen
Kinderopvangcentra
Bibliotheken
Bouwbedrijven
Moskees
Kebabzaken
Bankfilialen
Bakkers
Diverse ondernemingen en bedrijven…

Ik heb mogen ervaren dat die groei en de gevolgen er daadwerkelijk waren. En dat die bedoeld is om onderling hun eigen belangen te versterken. Om als in een Paard van Troje hun plannen te realiseren zonder afhankelijkheid van of contacten met ongelovigen. (Zie deel 2)

(Hun goed recht. Maar het staat compleet dwars op integratie.)
Het toont aan dat de uitbreiding van de islam strategisch gepland en systematisch gestuurd wordt.

paardvantrojeDiezelfde indruk van niet toevallige, maar strategische en planmatige aanpak krijg ik ook bij vluchtelingenstromen, terroristenstromen,  oorlogen, aanpak van vrouwen in Keulen (e.a.), eisen en rellen in asielcentra.  De roep om hier begrip voor op te brengen omwille van cultuur of godsdienst is waanzin.

(Het huidige Paard van Troje is een rubberboot.)

(*)Hegemonie: het overwicht op uiteenlopende gebieden als politiek, handel, cultuur en ideologie van een partij, persoon of staat over andere partijen of staten. De hegemoon kan de andere partij(en) hiertoe dwingen door geweld, status of bijvoorbeeld door gewoonte.(wiki)

yourright(**)De Grijze Wolven is een extreemrechtse Turkse groepering. In het Turks politiek bestel zijn de Grijze Wolven voornamelijk geïnstitutionaliseerd in de Partij voor een Nationalistische Beweging (MHP). In het westen staat de groepering bekend als een fascistische en racistische beweging en is in het verleden namens, dan wel via de Turkse staat, leger of maffiose organisaties betrokken geweest bij liquidaties en aanslagen op andersdenkenden en leden van linkse groeperingen. (wiki)

ISlam IS gevaarlijk
(1) Strategische geplande hegemonie(*)
(2) Interne en externe islamisering i.p.v integratie
(3) Discriminatie en gettovorming
(4) Islam is geen godsdienst
(5) Niet alle moslims zijn gevaarlijk
(6) Demografisch democratische overheersing