De 100 machtigste mensen

Traditioneel, tegen het einde van het jaar, op alle zenders: een top 100 van het afgelopen jaar. Of dito ‘aller tijden’. In een of ander genre. We hebben wel wat met lijstjes. De 10 beste zus-en zo, de 15 beste manieren om…
Najaar 2014 publiceerde ons provinciale dagblad voor de tweede keer een top 100 van de machtigste Limburger. Die tirannieke omschrijving matigen ze zelf wel meteen door te stellen dat het eigenlijk gaat om De meest invloedrijke.
Daarmee weten de Limburgers nu weer waar ze moeten zijn als ze iets geregeld willen hebben. Een plaatsje op een lijst bijvoorbeeld. Voor een sociale woning. Of een bouwvergunning. Binnen een redelijke en normale tijd. Of om een scheve situatie al dan niet terecht recht te trekken. Wend u daarbij bij voorkeur tot de top 3. Of bij gebrek aan toegankelijkheid tot een van de mindere goden uit de top 100 die op goede voet staat met de top 3.
Net als de Fortune 500 in de US heeft ook VKW Limburg een eigen jaarlijkse uitgave van de 500 belangrijkste bedrijven. Binnen de provincie.
De verkiezing van de machtigste Limburger gebeurt via een enquête bij 500 prominente Limburgers “met macht en invloed”. Die komen allicht grotendeels uit de VKW Top 500. Aangevuld met de kopstukken uit de politieke partijen. Wedden? Eigenlijk gaat het dus om een inteeltlijst.
Misschien is de machtigste man van Limburg wel die ene die bepaalt welke 500 invloedrijke Limburgs mogen kiezen wie de meest invloedrijke is.
Als ik, als andere machteloze en invloedloze burgers, en als niet zo helder ziende, van ver een blik op de lijst werp zie ik hetzelfde als iedereen. Er zijn amper vrouwen vertegenwoordigd. Hoewel die in ieder huishouden de plak zwaaien.
En als wij, van WC-eend, uiteraard WC-eend aanraden, is het niet verwonderlijk dat er bijna uitsluitend bobo’s uit politiek en economie in de lijst staan?
De vraag is waarmee onze samenleving het meest gediend is. Wat helpt ons als mensen en als gemeenschap vooruit? Wat maakt ons gelukkiger? Ik twijfel er aan of een elite die zich verrijkt op kap van de minder begoede medeburgers daarvoor het lichtend voorbeeld is.
Ik zie nog wel wat andere mogelijkheden. In andere sectoren en met andere accenten. Er zijn namelijk (gelukkig) ook burgers die hun leven niet in dienst van het geld of van de economie doorbrengen. Ik kan gemakkelijk 10 lijstjes verzinnen.  Een warme oproep aan Het Belang van Limburg: publiceer iedere maand een lijstje, zodat ook ander invalshoeken die nuttig en nodig zijn voor onze maatschappij aan bod komen. Ik zal er 11 van maken, het 12dekan dan behouden blijven.
De 100 liefste
De 100 vriendelijkste
De 100 meest sociale
De 100 hulpvaardigste
De 100 creatiefste
De 100 sportiefste
De 100 duurzaamste
De 100 milieuvriendelijkste / milieu-ijveraar
De 100 diervriendelijkste
De 100 gezelligste
De 100 gelukkigste
(En dan vergeet ik nog wetenschap & techniek, en gezondheidszorg. Goed voor een 13de en een 14d maand.)
Het zou best goed zijn om mensen die zich op die vlakken verdienstelijk maken ook eens in het zonnetje te zetten. Om hun goede voorbeelden als zaadjes rond te strooien en anderen te inspireren.
En weet je wat? Ik ben benieuwd hoeveel van de 100 machtigste prominenten ook in een ander lijstje voorkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *