Tag archieven: klimaatzaak

Klimaatzaak

11 Bekende Vlamingen richtten vzw Klimaatzaak op. Ze spreken als bezorgde burger in eigen naam, niet in naam van de organisaties waarvoor ze werken.
De Nederlandse advocaat Roger Cox schreef het boek “Revolutie Met Recht”. Na een onvergetelijke ontmoeting met hem beslisten de oprichters van Klimaatzaak om tot actie over te gaan en bereiden zij de rechtszaak voor.
Lees de Open brief, Ingebrekestelling aan politici, persteksten, uitleg… op de website http://klimaatzaak.eu/nl/nieuws/
Je kan de zaak financieel steunen.
Maar je kan ook, zonder kosten of risico’s,  je steun betuigen en hun vraag kracht bijzetten door je als mede-eiser kenbaar te maken door onderstaand formulier ondertekend aan de vzw Klimaatzaak te zenden. Zoals  al 3.500 anderen deden (01/12/2014, 20 uur na de lancering).
Een beetje bekommerd om de wereld en je kleinkinderen?
Doe dit dan. Vóór 15/01/2015.

Procesvolmacht  –   Verklaring natuurlijk persoon

Ondergetekende,
Voornaam *                                         . . . . . . . . .
Naam (ook meisjesnaam)*                 . . . . . . . . .
Adres*                                                 . . . . . . . . .
Geboortedatum*                                 . . . . . . . . .
Beroep *                                              . . . . . . . . .
E-mailadres                                        . . . . . . . . .
* Deze gegevens moeten vermeld worden in de dagvaarding. 
Indien u geen beroep hebt, kan u invullen “zonder beroep”.
• wenst naast Klimaatzaak VZW, gevestigd te 1070 Brussel (Anderlecht) in De Fiennestraat 77 (KBO 0567.926.684), als mede-eiser(es) op te treden in de klimaatprocedure tegen de Belgische overheden (federale overheid, Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest); met de rechtszaak wenst ondergetekende zich te beschermen tegen een aantasting van zijn rechten ten gevolge van de opwarming van het klimaat;
• verleent hiertoe aan 1) mr. Denis Philippe (Philippe & Partners, met kantoor te Terhulpsesteenweg 181/9, 1170 Watermaal-Bosvoorde, KBO 0501.774.565) en 2) mr. R.H.J. Cox (Paulussen Advocaten, met kantoor te Sint-Pieterskade 26, 6212 AD Maastricht, Nederland) een onherroepelijke volmacht om zijn belangen waar te nemen in de klimaatprocedure, evenals aan alle personen (juristen en advocaten) die zij zouden aanduiden;
• verleent aan Klimaatzaak VZW in overleg met de voormelde advocaten tevensonherroepelijke volmacht om namens hem/haar alle procesbeslissingen welke dezenoodzakelijk, nuttig of wenselijk voorkomen; hierin zijn onder andere begrepen de strategische beslissingen van de rechtszaak, de formulering van de vorderingen en de wijze van tenuitvoerlegging van een eventueel vonnis;
Ik ga akkoord dat mijn naam bekend gemaakt wordt op de website www.klimaatzaak.be
        JA / NEE
Ik wens de nieuwsbrief van Klimaatzaak VZW te ontvangen :
       JA / NEE
Ondertekend te . . . . . . . . . . . . . . . . . ..op  . . . . . . . . .
…………
(handtekening)
Ondertekend mailen aan info@klimaatzaak.be, of per post verzenden aan Klimaatzaak vzw, De Fiennesstraat 77, 1070 Brussel