Tag archieven: kinderverzorging

Huwen: adviezen van 1800 en 1900 (2)

Eerste beginselen over kinder-gezondheidsleer (1930)
Over  de reinheid, de uitslag op het achterste en de warmte van het lichaam (en de kamer)…
.. het hoofd van vele kinderen misvormd: men moet het niet kneden, noch wrijven…
Men moet nooit een kind wiegen…

Maar lees zelf maar het origineel
Huwelijksboekje4b
.. is het volstrekt noodig al de mogelijke waarborgen te hebben om eene melk van goede hoedanigheid te bekomen. De melk door de nijverheid afgeroomd mag volstrekt voor de voeding van kinderen niet gebruikt worden.
de zuigflesschen met buisjes, of darmen zijn zeer gevaarlijk en mogen nooit gebruikt worden.

Huwelijksboekje5 001