Tag archieven: alcoholisme

Huwen: adviezen van 1800 en 1900 (3)

Onderrichtingen op het inenten (tegen pokken)
En Longtering of Tuberculose (TBC). Waarbij de teringleider niet op de grond, maar in een spuwbakje moet spuwen. (Volgens mijn al geruime tijd overleden leraar biologie werd in de Leuvense kachel spuwen ook toegepast als zeer veilig.)
Huwelijksboekje6a
Alcohol drinkers komen in gevangenissen, krankzinnigengestichten en gasthuizen terecht. U bent gewaarschuwd!

Huwelijksboekje6b
En de Soldatendienst (Belgen en vreemdelingen) omschrijft de Belgische Nationaliteit als Inboorlingschap. Terecht natuurlijk. Alle echte Belgen zijn hier inboorlingen. Nog steeds.

inboorlingen