Afval factuur

Een week geleden heb ik nog meewarig geknikt toen jaargenoten in de dansschool vertelden dat ze plots een afvalfactuur van 135 euro hadden gekregen.  Neen, zoiets had ik in mijn gemeente nog nooit gezien. Meer zelfs, ik kon ieder jaar gratis afvalzakken gaan afhalen, meende ik me te herinneren.  En aangezien ik weinig afval heb, kwam ik met de zakken voor een jaar dan gemakkelijk meer dan 4 jaar toe.
Enkele maanden geleden werden er nieuwe zakken in omloop gebracht. Paars-roze gepimpt, in plaats van klassiek vuilzak grijs. Volledige oude rollen konden teruggebracht worden. Aangebroken rollen niet. In één klap zijn die zakken gedevalueerd naar nul euro. Een vorm van pure diefstal, gelegitimeerd door gemeentebesturen. De zakken van het bestuur.
Ik kreeg vandaag mijn afvalfactuur. Zeer inspirerend.
Er schoten meteen voldoende woorden en vloeken door mijn hoofd om een blog te vullen.
Bent u ook zo een bewuste consument die zo weinig mogelijk afval koopt?
Gelijke behandeling is zeer oneerlijk. Per jaar, voor ieder ‘gezin’, onafhankelijk van de samenstelling (dus ook voor een alleenstaande) wordt er  111,35 € aangerekend. Sowieso een toeslag van 10 € voor de uitbating (dus niet het gebruik!) van het containerpark. En minstens 18,75 € voor huisvuilzakken.
Peanuts voor politiekers. Waarschijnlijk volstaat één zitting op één vergadering van de intercommunale om voor 3 jaar hun eigen afvalkosten te dekken. Met ons geld. In hun zakken.
Oh, niet inbegrepen: jaarlijkse gft-sticker voor 15 of 40€, omhaling grof huisvuil: 20€, gebruik van het containerpark voor sommige soorten afval, en bijkomende rollen vuilzakken. Een illustratie van het Dooh Nibor principe: roven van de armen om het aan de rijken uit te delen.
De zaak van de zak
Aan 1,25€ per stuk wordt het (al dan niet in China) (na)maken van vuilniszakken interessanter dan het vervalsen van postzegels of het drukken van geld.
In Halle bleek dat de meerderheid van de rollen GFT-vuilniszakken geen 15, maar slechts 14 stuks per rol bevatten. In Lennik vermeldt het etiket 20 zakken. Vaak ontbraken er een, twee of zelfs drie zakken. Aan2,07 euro per zak. We worden dus flink in de zak gezet.
Door zakkenrollers!
En zakkenvullers! Welke rol speelt de gemeente hierin?
Allicht een vuile. Ze rollen ons met vuilzakrollen.
Als je iemand besteelt ben je een dief. Als je iedereen besteelt is er niets aan de hand. Dan ben je za(k)kenman, of politieker. Ze moesten de zak krijgen.
De producerende firma laat achteraf weten dat het om een betreurenswaardig technisch probleem gaat. Er is in geen geval sprake van fraude, noch van kwaadwillige opzet.
Technische fout? Laat me niet lachen. Die machines worden ingesteld. En werken volgens die instellingen. Fraude op grote schaal. De inkomsten stijgen met (minstens) 10%, en de grondstofkosten dalen met 10%. Dus zo’n 20% extra winst. Waar zou die naartoe zijn?
Ze hebben allicht een prima kwaliteitscontrole.
Alle (Belgisch Limburgse) gemeenten (+ Diest) participeren in de intercommunale limburg.net als aandeelhouder. Politiekers worden afgevaardigd in de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het Directie comité. Een gekende manier om belastinggelden en contributies om te zetten in makkelijk binnen te rijven en redelijk goed te praten zitpenningen. De bedragen heb ik niet opgezocht. (Iemand?) En of je op vergaderingen aanwezig moet zijn (en blijven) ook niet. (Iemand?)
En daarnaast zijn er dan doorgaans natuurlijk ook nog andere voordelen voor bestuurder als verzekering(en), onkostenvergoeding(en), receptie(s) en rijkelijke jaarfeesten.
(Verder is het mij niet duidelijk of een intercommunale wettelijk gezien wel taks mag heffen en een aanslagbiljet verzenden?)
Vijfhonderd jaar geleden zouden de benadeelden met zeisen en rieken naar de hoofdstad trekken  en hun bestuurders opknopen! Nee, het mag niet, dit is een strafbare vorm van euthanasie. Zelfs oproepen of aanzetten zal niet mogen, dus: niet doen. Maar als je de kans hebt:  schop ze eens tegen hun schenen. Of doe zoals in Oekraïne, en donder politiekers in een afvalcontainer. Bij de andere zakken. Dump eens een politieker.
Er zijn gemeenten die bij de omhaling je afvalcontainer wegen en de ingezamelde fractie per gewicht aanrekenen. Dat lijkt me een stuk eerlijker onder de slogan ‘De vervuiler betaalt.’ 
Andere gemeensten hanteren het principe: iedereen betaalt evenveel. Als bewuste consument die verpakking vermijdt draai je dus mooi mee op voor de rotzooi van verspillers. Nu verpakkingsvrije winkels hun vleugels uitslaan kan dat echter veel verschil maken.
Het afvalbeleid komt van de regen in de drop. Terwijl tegenwoordig de consumenten zo XL- en de zakken zo klein worden dat je er zelfs geen passend vuilzakregenjasje meer uit maakt om te zaklopen.
Het ‘zwerfvuil’ zal wel weer gaan toenemen. Het illegaal dumpen en/of verbranden ook. Vuilbakken aan de parkings gaan weer uitpuilen.
Zakken doen zaken
En waarom wordt er zoveel afval (vooral verpakking) gemaakt?
De consument moet betalen voor verpakking, vuilzak en verwerking, maar de industrie mag ongestoord en ongestraft niet-afbreekbaar en giftig afval blijven produceren? Snapt u de logica? Niet?
Die is er niet dacht u?
Toch wel. Geld!
Geld verdienen aan de productie en distributie, en daarna nog eens aan het inzamelen en verwerken. Dat heet een ‘gesloten kringloop’. (Mag ik wat sarcastisch zijn?)
Een logische politiek zou dus zijn de productie te vermijden. En enkel aanvaardbare alternatieven toe te laten voor de best mogelijke herbruikbare en recycleerbare of composteerbare verpakking.
En die vuilzakken waren vroeger toch gewoon vuilbakken?
Waardevol antiek, ze gingen meerdere generaties mee.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *